Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom ? En enkätundersökning gällande aktiviteter i det dagliga livet

1909 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste lungsjukdomarna i Sverige. En konstant nedsatt lungkapacitet kan påverka utförandet av aktiviteter. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter, begränsningar och förändringar i aktiviteter i det dagliga livet (adl) hos personer med KOL. Vid insamling av information användes enkät. Deltagarantalet i studien uppgick till 144 personer och resultatet visade att nästan hälften av undersökningspersonerna utförde aktiviteter i det dagliga livet i långsammare tempo än innan insjuknandet. De som var sammanboende hade färre hjälpmedel än de som var ensamboende och många var inte utomhus i den utsträckning de ville. Syrgas som hjälpmedel användes av 14 personer och upplevdes av samtliga som en begränsning för aktivitet. Undersökningspersonerna hade mest hjälpinsatser vid Instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (I-adl). Vidare visade resultatet att en del kände sig socialt begränsade på grund av sin sjukdom. Utbildning både för personen med KOL och dess omgivning tror författarna är viktigt. Detta för att kunskapen kan ge en större möjlighet för personer med KOL att delta i sociala aktiviteter. Utbildning kan också leda till förståelse för de egna begränsningarna i aktiviteter i det dagliga livet. Författarnas slutsats är att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom ? En enkätundersökning gällande aktiviteter i det dagliga livet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom ? En enkätundersökning gällande aktiviteter i det dagliga livet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=23663 [2024-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×