Akustikdriven träkonstruktionsutformning för Studio Acusticum: estetik, akustik och teknik för ett konsertsalstak

1767 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Examensarbetet, som är en del av det tidiga skedet i projekteringen av Studio Acusticum, syftar till att ta fram konceptuella trätakskonstruktioner för en konsertsal. Arbetet behandlar estetik, akustik och teknik. Studio Acusticum kommer att byggas i anslutning till Piteå Musikhögskola och är en del av en vision: att bli en av Europas mest spännande och innovativa mötesplatser för musik, media och teknik. Tanken är att utforma en konsertsal med en annorlunda träkonstruktion och akustik i världsklass. Begreppet akustik är inte entydigt utan kan delas upp i en fysikalisk och en psykologisk del. En del av arbetet har innefattat att beskriva viktiga akustiska beteckningar för att skapa en viss allmänbildning om vad som är viktigt vid byggande av konsertsalar. En konsertsal i trä som har bra akustik är den finländska Sibeliushallen. Ett studiebesök utfördes dels för att hämta kunskaper angående dess konstruktion, dels för inspiration. Ytterligare ett studiebesök har genomförts där Viks kyrka med sin spännande träkonstruktion besökts, även den i inspirationsgivande syfte. Intryck tillsammans med vissa konstruktionstekniska lösningar har beskrivits. Kunskap och inspiration hämtad från studiebesöken omsattes i framtagandet av ett antal idéskisser på möjliga takkonstruktioner för Studio Acusticum. Ett urval av dessa har modellerats och visualiserats som ett led i processen att ta fram ett spännande och utmanande förslag. Av de visualiserade förslagen valdes ett huvudförslag som dimensionerades och analyserades akustiskt. Huvudförslaget, som inspirerats av Calatrava´s Bodegas Ysios, är konstruerat med enkla tvärgående raka balklinjer med olika återkommande lutningar. Detta ger ett böljande mönster som med hjälp av ljuseffekter kan liknas vid ett norrsken, där av namnet Norrskenet. Taket bärs av grova pelare inspirerande från besöket i Viks kyrka. Dessa skall ge en känsla av träd som sträcker sig mot skyn. Efter att taket dimensionerats utfördes en akustiksimulering i syfte att klargöra hur ljudbilden i salen påverkas. Simuleringen utfördes i programmet CATT-Acoustic med den befintliga konsertsalen Aula Aurora som modell, dels med orginaltaket,...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Akustikdriven träkonstruktionsutformning för Studio Acusticum: estetik, akustik och teknik för ett konsertsalstak

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Akustikdriven träkonstruktionsutformning för Studio Acusticum: estetik, akustik och teknik för ett konsertsalstak
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24369 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×