Motorik Ett medvetet arbetssätt bland pedagoger?

2138 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning pedagoger från förskola upp till skolår 3 arbetar medvetet med motorisk rörelseträning. Vidare att undersöka om pedagogerna arbetar med motorik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Metod: Vi valde i vår studie att använda oss av litteratur och intervjuer av pedagoger för att få svar på vårt syfte. Vår studie riktar sig mot förskolan till och med skolår tre. Vi har intervjuat tio pedagoger, samtliga är kvinnor. Resultat: Vi kan i vårt resultat se att de flesta av pedagogerna är mer eller mindre medvetna om hur viktig motoriken är för barn. De är alla överens om att det handlar om rörelse och förmåga till rörelse. Pedagogens betydelse för barns motoriska utveckling spelar en mycket central roll. Detta då de för det första fungerar som en inspiratör, för det andra en förebild och för det tredje den som kontrollerar och utformar den verksamhet inom vilken barnen rör sig. Det blir därför viktigt att pedagogerna har den kunskapen om deras betydelse för barnens motoriska utveckling. Det finns pedagoger bland de intervjuade som är medvetna om vilken betydelse de har, men som inte arbetar aktivt för att stimulera barnens motoriska utveckling. Det framkom att samtliga intervjuade är medvetna om att barnen tränar sin motorik under hela skoldagen. Det betyder dock inte att det är ett medvetet arbetssätt av pedagogerna, då barnen får in den mesta motoriska träningen gratis. I den verksamhet som pedagogerna i undersökningsgruppen arbetar var den planerade tiden för specifik motorisk träning begränsad till en timme i veckan. Därefter är det spontan aktivitet som räknas som motorisk träning. De som arbetar medvetet med motorik uppfattar vi har ett större intresse av rörelse och idrott. Slutsatsen är att på alla förskolor och skolor som vi h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Motorik Ett medvetet arbetssätt bland pedagoger?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Motorik Ett medvetet arbetssätt bland pedagoger?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24405 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×