Fri lek i förskolan - En studie om pedagogers syn på den fria leken i förskolan.

1767 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Vårt huvudsyfte är att ta reda på hur några av dagens pedagoger i förskolan ser på den fria leken. I vårt arbete vill vi också undersöka hur det förhåller sig mellan aktuell forskning och verksamheten i förskolan. Frågeställning: Vad är syftet med fri lek, enligt pedagoger? Vilken syn har pedagoger på den fria leken? Hur förhåller det sig mellan teori och praktik? Metod: I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, med sex förskollärare. Vi använde oss av bandspelare för att efteråt skriva ned ordagrant hela intervjun. Vi har analyserat texten utifrån hermeneutiken och tagit fram fem teman utifrån svaren. Resultat: De resultat som har framkommit är att leken är oerhört viktig för både pedagoger och forskare och den kan beskrivas i termer som: en magisk värld, lärande, upptäckarlust, paradoxal och fantasirik. Fri lek är när det är på barnens villkor och ingen vuxen som styr. Alla pedagoger ansåg att det är en svår balansgång om och när de ska gå in i den fria leken. De sa alla att det var viktigt att vara med och stötta och hjälpa barn som inte kan lekkoderna och de vill vara en bra förebild. Samtliga informanter ansåg att lekmiljön hade stor betydelse och att den måste vara föränderlig utifrån barnens intresse. Vi upplever att litteraturen är mer positiv till att vuxna är med i leken än vad pedagogerna själva utryckte. Det kan vara att pedagogerna är rädda för att störa barnen, men vi ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fri lek i förskolan - En studie om pedagogers syn på den fria leken i förskolan.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Fri lek i förskolan - En studie om pedagogers syn på den fria leken i förskolan.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24413 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×