INTERNATIONELLA ADOPTIONER I POLSK OCH SVENSK RÄTT MED SÄRSKILD TONVIKT PÅ FÖRHÅLLANDEN MELLAN BÅDA LÄNDERNA

2046 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlar juridiska aspekter av adoptionen i den polska och svenska familjerätten. Först jämför jag båda rättsystemen med särskilt beaktande av deras skillnader på adoptionsområdet. Vidare beskriver jag adoptionsförfarandet i båda länderna, i synnerhet adoptioner av polska barn till Sverige. Därefter analyserar jag eventuella fördelar och nackdelar av några enskilda rättslösningar i de båda lagstiftningarna. Slutligen betraktar jag möjligheter att använda bra fungerande samt redan i praktiken tillämpade rättsregler från ett rättsystem som en förebild för framtida lagreformer i det andra rättsystemet...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: INTERNATIONELLA ADOPTIONER I POLSK OCH SVENSK RÄTT MED SÄRSKILD TONVIKT PÅ FÖRHÅLLANDEN MELLAN BÅDA LÄNDERNA

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   INTERNATIONELLA ADOPTIONER I POLSK OCH SVENSK RÄTT MED SÄRSKILD TONVIKT PÅ FÖRHÅLLANDEN MELLAN BÅDA LÄNDERNA
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24439 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×