Post-sovjetiska demokratier i Baltikum: etniska minoriteters medborgarskap och dess påverkan på demokratisk stabilitet i Lettland och Litauen

1928 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sovjetunionens fall kom att leda till mycket snabba förändringar i Central- och Östeuropa. Den demokratiska utvecklingen som tagit århundraden i Västeuropa skulle nu genomföras på några år. De nya stater som uppstod eller snarare återuppstod gjorde att etniciteter splittrades eller isolerades i de nya staterna. Dessa stater fick därigenom en stor andel rysktalande minoriteter, vilket gjorde att en ny etnopolitisk situation växte fram. Begrepp som medborgarskap och etnicitet torde därigenom ha fått en ökad betydelse för den politiska kulturen och därigenom för stabiliteten i dessa länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan etniska minoriteters medborgarskap och politisk samt demokratisk stabilitet genom att göra en fokuserande jämförelse mellan Lettland och Litauen. Uppsatsen avgränsades till de två länderna och de faktorer som vi valt att applicera i vår undersökningsmodell. Analysen visar att ju fler tydliga etniciteter länderna har, desto mer splittrad och fragmenterad har politiken blivit. Trots att politiken är splittrad och instabil verkar den dock fortfarande inom de demokratiska ramar som satts av ländernas konstitutioner. Om vi applicerar Dahls demokratiska teori på situationen i de båda länderna ser vi att trots att politiken blir mer instabil så stärks demokratin. Enligt Dahls kriterier beror detta på att fler effektivt deltar i politiken, fler har lika rösträtt vid det slutliga avgörandet samt att vi får ett mer allomfattande medborgarskap. Vi kan därför dra slutsatsen att etniciteternas rätt till medborgarskap inverkar på den politiska stabiliteten genom att den påverkar hur många tydliga konfliktdimensioner som finns inom politiken. Den demokratiska stabiliteten påverkas, enl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Post-sovjetiska demokratier i Baltikum: etniska minoriteters medborgarskap och dess påverkan på demokratisk stabilitet i Lettland och Litauen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Post-sovjetiska demokratier i Baltikum: etniska minoriteters medborgarskap och dess påverkan på demokratisk stabilitet i Lettland och Litauen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24450 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×