kemifrågor

20 röster
49652 visningar
uppladdat: 2000-10-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Vad är kemi? Kemi är allt som omger oss, handlar om materias uppbyggnad. Kemi är även läran om hur materian blir till nya ämnen och studier och analyser av ämnen2. Vad är empirisk vetenskap? Empiri står för erfarenhet. I empirisk vetenskap kan man inte bara bevisa något teoretiskt utan man, och flera andra personer, måste kunna bevisa det genom praktisk redovisning eller genom experiment. Denna bevisning måste kunna upprepas med samma resultat.3. Vad är ett grundämne? Det som utmärker ett grundämne är att det består endast en sorts atomer. Exempel är guld och kol.4. Rent ämne är en kemisk förening med en sorts molekyler. Motsats till blandning. Ex. rent vatten. Blandning är ett material som består av olika kemiska föreningar, d.v.s. innehåller flera sorters molekyler. Exempel är järnmalm och mässing. En lösning är en blandning där alla delar är homogena, t.ex. sockerlösning, saltlösning och utspädd saltsyra.5. Det som skiljer en metall och icke metall är att en metall har metallglans och leder elektrisk ström och värme.6. En molekyl är en ”enhet” av ett ämne som ej är ett grundämne. Den är alltså uppbyggd av flera atomer.7. Jonförening = När en förening sker mellan två joner så blir det en jonförening. I en formel för en jonförening så finns det lika många positiva som negativa laddningar. Alla kemiska föreningar är utåt sett neutrala. Exempel på jonföreningar är kalciumklorid och natriumhydroxid. Jonföreningar leder ström.Molekylförening = Atomerna i föreningen delar på elektronpar för att få fullt elektronskal. Lösningar av molekylföreningar leder inte ström. Föreningen med polära eller opolära kovanlenta bindningar är molekylföreningar. Exempel på molekylföreningar är socker, etanol och metan.8. Temperatur = Mått på molekylernas hastighet = deras rörelseenergi. Om man tillför energi så kommer molekylerna att röra sig snabbare ju mer värme som tillförs. Måttet på den genomsnittliga rörelsen hos en molekyl är det samma som temperaturen.9. Aggregationstillstånden = När ett ämne befinner sig i fast form så har ämnet en bestämd form. Partiklarna har ett ordnat, fast mönster. Den enda rörelsen som existerar är den rörelse som är vibrationer kring ett jämnviktsläge, sk. värme rörelse. Vid tillförd energi så ökar värmerörelsen, partiklarna kräver större utrymme, partiklarna påverkas av en för stor kraft att de inte längre kan behålla sin plats i jämnviktslä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: kemifrågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-10-01]   kemifrågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=246 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×