Vägen ut : Förtryck och frihet i några böcker av Ole Lund Kirkegaard

2339 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Föreliggande studie undersöker frihetsproblematiken i några böcker av Ole Lund Kirkegaard,främst i Gummi-Tarzan och Robban och alla de andra polarna, men också i Tarzan, Leo och någratill. Mer specifikt undersöks hur karaktärer kan bli fria och hur en önskvärd frihet ser ut, enligtintentionen som står att finna i de olika texterna. Den diskuterar också huruvida texterna kan kallasdidaktiska eller ej. Studien genomförs med hjälp av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och i enanalys av de olika berättargrepp och -strategier som återfinns i texterna. De olika möjliga friheternadefinieras i analysen indirekt genom att förtryck först definieras. Utifrån antagandet att såväl barnsom vuxna är utövare av makt inom varje given institution där de båda är närvarande, till exempelinom familjen eller i skolan, utgår analysen från premissen att både barn och vuxna kan ageraförtryckare eller förtryckta i förhållande till varandra.Viss specifik frihetsproblematik för Gummi-Tarzan respektive Robban och alla de andrapolarna klarläggs, men också några gemensamma återkommande motiv som befinns vara centralaför förståelsen av frihetsproblematiken i texterna sedda som helhet: kaoset, sagan och magin, ochdrömmen. Sagan, magin och drömmen ses i studien som uttryck för barnkaraktärernasfantasiförmåga. Både kaoset och fantasin uppfattas i uppsatsen vara vägar till frihet och friheter isig. De ses som kännetecknande för barnprotagon...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vägen ut : Förtryck och frihet i några böcker av Ole Lund Kirkegaard

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Vägen ut : Förtryck och frihet i några böcker av Ole Lund Kirkegaard
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24988 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×