Föräldrars upplevelser då barnet har ADHD liknande symtombild

1400 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med odiagnostiserade stora koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar och stor impulsivitet upplever sin situation som förälder samt möjlighet och tillgång till stöd i föräldrarollen.För att få en djupare beskrivning av föräldrarnas situation har en kvalitativ metod används till studien. Studien grundas på fyra intervjuer med föräldrar till barn med dessa problem.Resultatet av intervjuerna har visat att föräldrarna till dessa barn möter många problem i sin roll. Barnen får inte det stöd som föräldrarna tycker att de har behov av vilket föräldrarna tror beror på att barnen är odiagnostiserade.Några av föräldrarna är rädda för att låta barnen få diagnos då de känner oro för att en diagnos skulle få konsekvenser för barnets framtid.Föräldrarna är ofta lämnade ensamma med problemet, skolan ringer och ber föräldrarna om hjälp med barnet, grannarna klagar och varje dag består av konflikter att reda upp. Relationer bryts då ingen orkar med barnets beteende och vardagen består av ständig oro och ångest för barnets ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Föräldrars upplevelser då barnet har ADHD liknande symtombild

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Föräldrars upplevelser då barnet har ADHD liknande symtombild
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25012 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×