Bergnäset åren 1935 - 1954: en studie av infrastruktur, näringsverksamhet och föreningsliv, samt färjtrafik

1713 visningar
uppladdat: 1999-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I slutet av 1800-talet inträffade en tätortstillväxt, vilket bidrog till ökade krav på en bra kommunikation mellan stad och landsbygd. I de städer som låg i närheten av ett vattendrag uppstod det färjtrafik och därefter byggdes en bro. Jag har undersökt Bergnäsets utveckling, vilket är ett samhälle beläget ca 1 km från staden Luleå, med Lule älv som avskiljande vattendrag. Det var i slutet av 1800-talet som Bergnäset började befolkas i samband med färjtrafiken in till staden. Detta ledde till att näringsidkare och invånare började bosätta sig vid denna del av samhället. Under 1950-talet började en bro att byggas i samhället, vilket bidrog till att invånarantalet ökade och näringsidkare startade affärer i närheten av den väg som ledde till bron. Även infrastrukturen påverkades. Det ökade invånarantalet bidrog till en ökning av antalet lägenheter och de näringsidkare som fanns i samhället. I Sverige finns det städer som har en liknande utveckling som Luleå, vilket beror på att de är belägna i närheten av ett vattendrag. I både Skellefteå, Umeå, Göteborg och Östersund började invånarna att använda sig av färjtrafik, mellan staden och landsbygden. Under 1800-talet ersattes roddfärjorna av ångbåtar och därefter med en broförbindelse, p.g.a. bilismen. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bergnäset åren 1935 - 1954: en studie av infrastruktur, näringsverksamhet och föreningsliv, samt färjtrafik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1999-01-01]   Bergnäset åren 1935 - 1954: en studie av infrastruktur, näringsverksamhet och föreningsliv, samt färjtrafik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25119 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×