Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie

1641 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit (RA). Nio vetenskapliga artiklar ana- lyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultatet av analysen blev fem kategorier: att ha ont, bli deprimerad och leva med hinder: att kroppen deformeras är förödmjukande: att kvinnoroller påverkas negativt: att vilja ha stöd från omgivningen och önska professionell hjälp: att acceptera sjukdomen, kämpa och hitta nya vägar. I resultatet framkom det att kvinnor med RA har många plågsamma symtom som är av både fysisk och psykisk art. Det visar sig att rollen som mamma, maka och yrkesarbetande påverkas negativt till följd av sjukdomen. Kvinnor känner sig otillräckliga, misslyckade och att livet blir mer passiv. För att bemästra och acceptera sjukdomen behövs coping strategier. Kvinnor behöver ett stort stöd och en förståelse från andra människor för att klara av att leva ett värdigt liv. Slutsatser visar att kvinnor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25299 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×