Akustisk mätteknik i konsertsalar: en objektiv undersökning av akustiken i tre nybyggda konsertsalar

1882 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns inget enkelt sätt att beskriva bra akustik i konsertsalar. Bra akustik är ett multidimensionellt fenomen där lyssnarens upplevelse är avgörande. På senare år har många nya parametrar för att beskriva akustiken i konsertsalar introducerats. Syftet med dessa parametrar är att finna objektiva mätetal som indikerar hur akustiken i salen kommer att upplevas. För att kunna finna kopplingar mellan objektiva och subjektiva storheter är det viktigt att objektiv mätdata inhämtas och presenteras på rätt sätt. Det är också viktigt att insamlad data är reproducerbar för att kunna göra jämförelser mellan olika salar. Detta arbete studerar akustisk mätteknik som används för objektiv utvärdering av konsertsalar. Omfattande mätningar har gjorts av de tre nybyggda konsertsalarna Studio Acusticum i Piteå, Kulturens hus i Luleå och Norrlandsoperan i Umeå. Studio Acusticum är en multipurpose-konsertsal med variabel volym via ett höj- och sänkbart tak. Sådana lösningar är ovanliga och därför har denna sal studerats mer i detalj än de andra två. De akustiska förhållandena varierar stort mellan olika platser i en konsertsal och det gör det svårt att beskriva dem rättvist med ett salsmedelvärde, då lokala avvikelser döljs. Analyser av hur laterala parametrar varierar i salen har genomförts. Mätningar utförs oftast i en tom sal och därför är det också viktigt att känna till publikens påverkan av mätresultatet. Under en konsert i Studio Acusticum i december 2007 utfördes mätningar med fullsatt sal, som sedan jämförts med tom sal. Vissa akustiska parametrar är starkt beroende av mätapparaturen. För att ta reda på utrustningens påverkan har kontrollmätningar utförts i ekofritt rum. Arbetet har visat att ISO3382:1997 behöver uppdateras, men mer forskning är nödvändig för att kunna säkerställa parametrarnas lämplighet. Styrkeindex (G) och klarhetsgrad (C80) varierar med avståndet till ljudkällan. Korskorrelation (IACC) och lateral energifördelning (LF) varierar också, men är mer beroende av närheten till reflekterande ytor. Det bästa sättet idag att utvärdera lateralt ljud är binaurala mätningar med konsthuvud. Lateral energifördelning är ett mått som inte är tillräckligt reproducerbart för att kunna användas vid jämförelser. Det visar endast relativa skillnader mellan mät...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Akustisk mätteknik i konsertsalar: en objektiv undersökning av akustiken i tre nybyggda konsertsalar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Akustisk mätteknik i konsertsalar: en objektiv undersökning av akustiken i tre nybyggda konsertsalar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25396 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×