Bifiltration of air polluted with alpha-pinene

1 röster
1607 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna studie var att undersöka om en ökning av biofilterytans hydrofobicitet kan förbättra effektiviteten med avseende på nedbrytning av en hydrofob förening såsom ?-pinen. En hydrofob yta skulle kunna medföra en ökning i adsorption av hydrofoba föroreningar vilket i sin tur skulle kunna öka tillgängligheten hos föroreningarna för mikroorganismerna. Försöken utfördes med hjälp av två biofilter fyllda med perlit. Ett filter fylldes med obehandlad perlit medan det andra filtret fylldes med perlit som blandats med silikonlja. Båda filtren ympades med mikroorganismer som växt på träflis. Dessa mikroorganismer är anpassade för att bryta ner ?-pinen då denna förening friges i stora mängder från trä. Resultaten visar att filtret innehållande perlit täckt med silikonolja var mer effektivt med avseende på nedbrytning av???pinen under den första tiden av studien (de första 30 dagarna). Skillnaden i effektivitet mellan filtren minskade dock betydligt med tiden så att skillnaden inte var signifikant under resten av studien. Prover från vätskefasen från de båda filtren undersöktes i mikroskop. Dessa studier visade att olika mikroorganismer dominerade i de båda filtren. Filtret innehållande oljetäckt perlit dominerades av stavformiga bakterier medan filtret innehållande obehandlad perlit dominerades av kocker. Båda filtren innehöll en blandkultur av kocker och stavar. Dessutom växte svamp i båda filtren. Dessa resultat visar att en förändring av ytans hydrofobicitet inte bara kan leda till en ökad adsorption av förorening utan den kan också leda till att andra mikroorganismer får en dominerande roll i filtret. Den maximala nedbrytningshastigheten låg mellan 35 och 40 g ??pinen/(m3h) under hela studien förutom de 30 första dagarna oberoende av luftflödeshastighet (1,5 , 2,5 respektive 5 l/min). Den maximala nedbrytningshastigheten under inledningen av försöket var 15 g/(m3 h) för filtret innehållande obehandlad perlit och 20 g/(m3h) för filtret innehållande oljetäckt perlit. Luftflödet var 2,5 l/min under den inledande perioden. Ökningen i nedbrytningshastighet med tiden indikerar att mikroorganismerna anpassade sig till miljön. Den rel...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bifiltration of air polluted with alpha-pinene

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Bifiltration of air polluted with alpha-pinene
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25436 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×