Att påverka ett beteende : - Kan ett livsmedelsföretag påverka folkhälsan?

1759 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
På grund av en ökad uppmärksamhet kring sämre kostvanor som en faktor till sämre folkhälsa har åtgärder för att informera konsumenten om kostens verkningar vidtagits. Dessa åtgärder handlar bland annat om tydligare märkning av hälsosamma livsmedel för att underlätta för konsumenten. Även livsmedelsföretagen, både tillverkare och butiker, bör ta sitt ansvar genom att förmedla ett budskap till konsumenten.Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur livsmedelsföretagen i dagsläget gör för att påverka konsumentens val. Vi vill på detta sätt belysa deras möjligheter att påverka konsumenterna till bättre kostvanor och ett hälsosammare leverne. För att få ett svar på dessa frågor har vi genomfört intervjuer med både livsmedelsproducenter och –butiker.Såväl producent som butik tillverkar och säljer dessa varor främst på grund av sitt eget vinstintresse. Producenternas önskan om att öka sina vinster genom att marknadsföra nylanserade hälsosamma produkter samspelar dock ofta bättre med konsumenternas efterfrågan och speciellt samhällets önskan om en förbättrad folkhälsa än butikernas ökade vinster genom försäljning av de mest vinstgenererande produkterna.Båda dessa aktörer kan dock göra mycket mer än vad som görs i dagsläget för att påverka konsumenternas kostvanor till det bättre. Vad som först och främst krävs är bättre information, dels i butik genom tydlig skyltning och märkning samt välutbildad personal, dels genom utskick till konsumenten där denne har tid att reflektera över meddelandet och ta till sig kunskapen. Men...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att påverka ett beteende : - Kan ett livsmedelsföretag påverka folkhälsan?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Att påverka ett beteende : - Kan ett livsmedelsföretag påverka folkhälsan?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25571 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×