Utformning, användning och samarbete kring målbeskrivningar på gruppbostäder

1206 visningar
uppladdat: 2008-07-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Syftet är att beskriva personalens erfarenheter i arbetet med individuella målbeskrivningar. Hur innehållet utformas i en målbeskrivning, hur målbeskrivningen används i det dagliga arbetet samt hur personalen samarbetar kring målbeskrivningen. Bakgrund: Funktionshindrade är idag en väl integrerad grupp i vårt samhälle. Många bor i en gruppbostad med anpassad hjälp enligt olika lagar och förordningar. Personalen som arbetar på gruppbostaden har ett stort ansvar för att utveckla vård och verksamhet för de boende. Det främsta hjälpmedlet i det arbetet är den funktionshindrades individuella målbeskrivning. Centrala begrepp som vi redogör för är; funktionshinder, omsorgens utveckling, vad en målbeskrivning kan bestå av, arbetsplatsutbildning, gruppbostaden samt personalens kompetens. Metod: Intervjuer genomfördes med åtta boendehandledare från olika gruppbostäder i en kommunal verksamhet. En kvalitativ forskningsansats har använts. Resultat: Vi fann att en väl underbyggd målbeskrivning är ett styrinstrument för hela gruppboendets utveckling, både ur brukar- och personalperspektiv. Boendehandledarnas arbetsplatsträffar är till största delen kärnan i arbetet med målbeskrivningarna. Då samarbetar personalen kring utformningen av målbeskrivningarna för att sedan praktiskt tillämpa dem i det vardagliga arbetet med de funktionshindrade. Slutsats: Slutsatsen är att en ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utformning, användning och samarbete kring målbeskrivningar på gruppbostäder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-07-01]   Utformning, användning och samarbete kring målbeskrivningar på gruppbostäder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26042 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×