Resistorn

2 röster
11665 visningar
uppladdat: 2004-01-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
-------------------------------------------------
Linjära resistorer
Linjära resistorer är svårt att tillverka för att det beror på vad dom ska användas till. Det är därför det finns olika typer av linjära resistorer samt att det blir en fråga vilket typ man ska välja.

Fördelar
Linjära resistorer behåller sitt resistansvärde så som i spänning, ström, temperatur eller ljus.
Linjära resistorer finns i många olika typer till för att anpassa olika typer av elektroniska maskiner.

Nackdelar
Linjära resistorer är svåra att tillverka.
Linjära resistorer är också svåra att välja eftersom det finns så olika som kanske i exempel är i/av samma slag.

Källa: Sida 1 resistorn.
-------------------------------------------------
Kolkompositresistorn
Kolkompositresistorn har blivit sammanpressade till en cylindrisk kropp som består för det mesta av en kolmassa samt bindemedel. I ändarna av kolkompositresistorn finns det inpressade anslutningstrådarna. Ett annat ord för kolkompositresistorn är ”massaresistorn” eftersom kolkompositresistorn är nästan är helt försvunnen ur marknaden. På grund av dess resistans ständig förändras samt att det kan ge upphov till störningar i höga frekvenser eller så kan den brinna i överbelastning.

Fördelar
Kolkompositresistorn klarar av höga kraftiga strömstötar.
Den ger också inte alltid helt avbrott i resistorerna vid överbelastningen.

Nackdelar
Resistansen ändras ständig.
Vid höga frekvenser kan kompositresistorn ge upphov till störningar.
Vid överbelastning kan kolkompositresistorn/massaresistorn brinna.

Källa: Sida 1 resistorn.
-------------------------------------------------
Kolfilmsresistorn
Ett annat ord för Kolfilmsresistorn är då ytskiktsresistor eftersom det består av cylindrisk keramik eller glaskropp som vilken man förångar kol. Kolfilmsresistorn används till höga resistansvärde om man då läggs skiktet i spiralform. Försäljningen av Kolfilmsresistorn minskar allt värre eftersom det finns modernare varianter som är bättre i allt utom vad det gäller tålighet mot strömstötar.

Fördelar
Kolfilmsresistorn har bara fördelen i hög precision samt hög pulstålighet.

Nackdelar
Vid överbelastningen av Kolfilmsresistorn kan det brinna för fullt.

Källa: Sida 2 resistorn.
-------------------------------------------------
Metallfilmsresistorn
Metallfilmsresistor heter också i andra ord för ytskiktresistor som Kolfilmsresistorn eftersom Metallfilmsresistorn är i samma typ som Kolfilmsresistorn, då Metallfilmsresistorn någorlunda nästan bättre i allt. Det är därför Kolfilmsresistorn försäljningen minskar på grund av att Metallfilmsresistorn brinner nästan aldrig vid överbelastningen. Metallfilmsresistorn tillverkning utför samma sak som Kolfilmsresistorn fast man använder då metallånga istället. Metallfilmsresistorn används samma sak som Kolfilmsresistorn då den ska tåla höga resistansvärde fast utan pulstålighet och dom stora effekterna men brinner så gott inte. Man kan säga att säkerheten är först med Metallfilmsresistorn.

Fördelar
Vissa typer av Metallfilmsresistorn brinner inte vid överbelastningen
Det klarar för det mesta stora överbelastningar också det beror på hur mycket i förhållande i sin storlek blandas aluminium i keramikkroppen det gör så att kylegenskaperna förbättras.

Nackdelar
Man har svårt att se skillnaden mellan på Metallfilmsresistorn & Kolfilmsresistorn.
Den har inget pulstålighet samt inga stora effekter.

Källa: Sida 3 resistorn.
-------------------------------------------------
Trådlindande resistorer
Trådlindande resistorer är den bästa slag mot hög precision samt den har stor effekttålighet. Tillverkningen av trådlindande resistorerna är då tråden svetsade på ändhylsorna som är pressade på stommen. Trådlindande resistorer består då av keramik eller glasfiberstomme som man då har lindat en motståndtråd på.

Fördelen
Dess resistansvärde ligger mellan 0,1 samt 1 M.

Nackdelen.
Trådlindande resistorer har för höga priser.

Källa: Sida 3 resistorn.
-------------------------------------------------
Chipsresistorn
Ett Chipsresistorn kallas ibland för cermetresistor ”CERamic METal” för att tillverkningen får hjälp av tjockfilmsteknik. Ytmontering från tjockfilmstekniken utgör Chipsresistorn lödning direkt på kretskortet för att Chipsresistorn inte har anslutningstrådar. Chipsresistorn består av en blandning av metalloxider samt keramik som sedan screentrycks på en keramisk platta. Chipsresistorn används till mycket olika delar av ställen som exempel på mobiltelefoner och videokameror. Chipsresistorn används i allt mera större utsträckning.

Fördelar
Chipsresistorn används allt mer i modern elektronik på grund av dess lilla storlek.

Nackdelar
Chipsresistorn har inte anslutningstrådar.

Källa: Sida 5 resistorn.
-------------------------------------------------
Resistornät
Resistornät är samma sak som Chipsresistorn men enda skillnaden med den är att den tillverkas flera resistorer i en kapsel för att spara plats. Det är därför det kallas för form av Resistornät. Man kan uppbygga dom i Dual In Line förkortningen är ”DIL” alltså ”två i linje” eller Singel In Line förkortningen är så klart ”SIL” som är ”enkla i line”. Tillverkningen av Resistornät utgör också i tjockfilmsteknik som Chipsresistorn.

Fördelar
Resistornät finns i flera resistorer i en kapsel för att spara plats och för att underlätta för användaren att tillverka.

Nackdelar
Inga.

Källa: Sida 5 resistorn.
-------------------------------------------------

Potentiometrar
Potentiometrar används till för att ändra resistansen i en resistor genom ett flyttbart uttag på en resistorbana. Motståndsmaterialet är det vanligaste sättet att variera resistansen med samt att den är gjort i cirkulär form i vilken koncentrisk kontaktarm är fäst. Resistansen ändra/varierar då man vrider på dess axel som kontaktarmen är fäst på. Ett annat ord för sådana Potentiometrar är då ”vridpotentiometer”.

Fördelar
Potentiometrar kan ständig ändra resistorns resistans genom sin kontaktarm.

Nackdel
Några Potentiometrar finns det inte motståndsmaterial då har man det svårt att variera resistansen.

Källa: Sida 8 resistorn.
-------------------------------------------------

Siffermärkning
Dom trådlindade resistorer samt at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Resistorn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-14]   Resistorn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2630 [2021-06-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×