Elevers kunskaper i fysik och olika inlärningssamband

1777 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Tanken bakom det här examensarbetet var att undersöka vad som leder till en effektiv undervisning och ett effektivt lärande för både lärare och elever. För att kunna göra den här sortens undersökning så utarbetades en elev- och en lärarenkät, som användes både på högstadiet och på gymnasiet (här undersöktes bara NV-elever). En av våra frågeställningar byggde på en jämförelse mellan elevernas fysikkunskaper och deras upplevda eller önskade lektionsfördelningar. Här hittade vi inte några tydliga samband, som direkt kunde kopplas till att en viss undervisningsmetod hade använts. Det fanns dock ett svagt positivt samband, främst för högstadiet, mellan fysiktestet och faktorer som elevernas påverkansmöjligheter på sina lektionsfördelningar och elevernas syn på vilken nytta de har av fysiken i deras framtida liv. Några andra områden som undersöktes var elevernas konceptuella förståelse av fysiken och lärarnas skattning av sina elevers fysikkunskaper. Några vanliga fel eleverna gjorde på vårt fysiktest var att de ”trodde” att strömmen ”förbrukas” genom de komponenter de passerar, att det krävs en viss kraft för att bibehålla hastigheten på ett föremål och att de förväxlade begrepp som massa och tyngd. Det visade sig att elevernas resultat på vårt fysiktest stämde ganska väl överens med lärarnas skattning av deras resultat. Enda undantaget var en uppgift som handlade om elektriska kretsar, som var mycket svårare än lärarna hade trott. Tjejerna var aningen bättre än killarna på vårt fysiktest. Det här gäller både för högstadiet och för gymnasiet. Då det här var en liten undersökning så är det svårt att dra några generella slutsatser...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Elevers kunskaper i fysik och olika inlärningssamband

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Elevers kunskaper i fysik och olika inlärningssamband
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26372 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×