Utomjordingar

4 röster
16804 visningar
uppladdat: 2000-10-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Frågan om det skulle kunna finnas intelligent liv på en annan planet ute i vårt universum har fascinerat människorna under hela 1900-talet. Många har även försökt ta kontakt med dessa utomjordingar; än så länge är det ingen som har lyckats, vad vi vet.Universum är oändligt stort. Vi har upptäckt ca en miljard galaxer, varje galax innehåller ungefär en halv biljon stjärnor och var tionde stjärna är som solen; så de som hävdar att det inte finns något liv någon annanstans där ute vet knappast vad de talar om.Forskarna har genom att använda sig av en invecklad matematiskt ekvation kommit fram till att bara i vår galax borde det finnas ca 9000 intelligenta civilisationer. Ekvationen skrivs så här N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L:

N = Antalet kommunicerande civilisationer. Talet N varierar efter de värden som antas för de sju olika faktorerna. Uppskattningar har givit alltifrån 100 upp till 1 ×108 stycken alternativa världar.

R* = Stjärnors födelsetal. För att liv ska existera behövs en boplats, förmodligen en planet. Denna måste ligga i närheten av en stjärna som kan utgöra en naturlig värme- och energikälla. Varje år bildas det omkring tio stjärnor i Vintergatan.

fp = Stjärnor med planetsystem. Forskarna antar att planeter kring en stjärna är en normal företeelse. Man satte därför värdet till 1.

ne = Planeter med förutsättningar till liv. Forskarna menar att samtliga planetsystem kan hysa lämpliga platser för liv, varför variabeln fick värdet 1.

f1 = Planeter där liv existerar. Forskare anser att liv borde uppstå varhelst möjligheten står att finna. Därmed blir även detta värde 1.

fi = Intelligent liv. Trots att flertalet livsformer är tänkbara, tros endast en mindre del av dem vara intelligenta. Här uppskattades värdet av forskarna till 0,1.

fc = Kommunicerande samhällen. Det behöver inte vara så att andra livsformer konstruerar en radio, eller ens önskar att få kontakt med oss. Variabeln bestämdes av konferensen till 0,1.

L = Civilisationens livslängd. Efter det att radion har konstruerats, kan man inte förtälja hur länge civilisationen överlever. Radion kanske inte bereder väg för en direkt katastrof, men på sikt kan det alltid inträffa. Värden gavs allt mellan 1 000 och 1 × 109 år.Andra planeter

Efter år av sökande har man med Hubbleteleskopet upptäckt 20 planeter utanför vårt eget planetsystem. Den närmaste stjärnan med ett planetsystem heter Ypsilon och ligger "bara" 9 ljusår härifrån. Stjärnan har tre planeter som liknar Jupiter.Men man behöver kanske inte leta i andra planetsystem efter liv; det kan finnas närmare än så:

Jupiter innehåller alldeles för mycket giftig gas för att kunna ha liv, men det är troligt att det finns på dess minsta måne Europa. Den är lika stor som jorden och är helt täckt is. Mycket tyder på att månen kan ha vulkanisk aktivitet under islagret och att dess inre är varmt. Det kan betyda att det kan finnas väldiga oceaner under isen. Där kan liv ha bildats av den vulkaniska energin, liv som är helt oberoende av ljus precis som i havsdjupen på jorden.År 1996 hittade man på jorden en asteroid från Mars. Asteroiden bar spår av det som kunde vara fossiler efter encelliga organismer. Den vägde 1,9 kg och hade slitits bort från Mars när en meteor kolliderade med planeten för 14-18 miljoner år sedan. Man har hittat spår efter väldiga hav på Mars där liv kan ha utvecklats, men de försvann för ca 2 miljoner år sedan.Om det skulle finnas liv på en annan planet, vilket det troligen gör, så skulle planetens utseende och klimat påverka livets utveckling:

n En planet med två solar skulle ha liv som skulle tvingas uthärda att det var ljust dygnet runt.

n På en planet med enorm gravitation skulle varelser som skulle ha varit fjäderlätta på jorden tvingas att sakta krypa fram och bara göra det i yttersta nödfall för att spara energi.

n En miljö där ständiga vulkaniska utbrott var en del av vardagen skulle också ha en stor effekt för hur livet skulle ha utvecklats.Hur ser utomjordingarna ut?

På jorden är allt liv uppbyggt av kolföreningar. Kol är ett grundämne som har lätt att bilda molekyler och långa föreningar med andra grundämnen. Därför är det ett mycket bra ämne för att liv skulle kunna uppstå. Ett annat sådant ämne är kisel, men medan kolbaserat liv är rörligt och smidigt skulle kiselbaserat liv vara hårt, sprött och man skulle nog inte märka att det levde. Det skulle växa långsamt och mest se ut som en sten, fröna skulle vara taggar som bröts av och blåste iväg.

Andra möjliga grundämnen som skulle kunna bilda liv är kväve och fosfor.När de flesta människor tänker sig utomjordingar är det mest bilden av små gröna gubbar från Mars eller långa smidiga varelser med stora ögon och stort kranium som kommer upp. I de flesta fall är det i alla fall något människoliknande. Men med hänsyn till de olika miljöerna på de olika planeterna så är det inte säkert att utomjordingarna skulle vara det minsta lika oss:

n På en planet som Jupiter skulle det kunna finnas liv som lever mellan de olika giftlagren. Dessa skulle se ut som ballonger gjorda av väte. De skulle ha en lång tråd som hängde ner och längst ner skulle det finnas en mun som samlade upp mat som flög in i munnen på varelsen. Den skulle vara tvungen att reglera sitt födointag så att den varken skulle bli för lätt eller för tung så att den åkte in i de giftiga regionerna.

n På planeter med låg gravitation skulle de flesta varelser ta sig fram genom att hoppa eller flyga. De skulle vara ganska tunga för att inte flyga ut i atmosfären.

n På planeter med hög gravitation skulle varelserna vara massiva men ändå ganska lätta med många ben, ungefär som en gråsugga eller en landlevande sjöstjärna.Intelligent liv

Om vi skulle stöta på utomjordingar så skulle vi ju helst vilja stöta på en intelligent ras; en ras som vi skulle kunna kommunicera och utbyta kunskaper med. Men intelligens är inget naturen strävar efter att uppnå. Det enda som spelar någon roll är hur väl arten klarar sig. Så om vi hittar utomjordingar (eller om de hittar oss) så är det nog inte många som är smarta nog att utveckla teknisk utrustning. Det är nog därför vi inte har några riktiga bevis för att jorden har fått besök av utomjordingar, de flesta har inte utvecklat den tekniska civilisation som krävs för rymdresor.Om vi vill hitta intelligent liv så borde vi titta mot Vintergatans kärna där alla gamla röda stjärnor finns. Där skulle en urgammal intelligent civilisation kunna finnas; en civilisation som kanske har funnits i miljarder år och som har betraktat vår lilla blå planet på avstånd. En sådan civilisation skulle vara så teknisk kunnig att de när deras stjärna långsamt svalnade och dog hittade på något sätt att bygga ett skyddande hölje runt planetsystemet och på så sätt rädda sig själva från att dö ut. En sådan ras skulle för länge sedan ha blivit förvandlade till s.k. cyborgs, hälften maskin och hälften organisk varelse.Om en intelligent ras skulle hittas eller om den skulle hitta oss så får vi i alla fall hoppas att den är fredligt inställd.Tecken på att utomjordingar besökt jorden

Man vet inte säkert om det finns liv någon annanstans än på vår planet men det finns vissa saker som kunde vara bevis på att utomjordingar besökt jorden:På Qin Chuans slättland i centrala Kina finns det drygt ett hundra pyramider. Enligt gamla texter (som är själva är ca 5000 år gamla) var dessa uråldriga pyramider gåvor från besökare utifrån. Kejsarna från pyramidbyggarnas tid påstod sig vara ättlingar till "sönerna från himlen" som kom till vår planet med ett dån, ridande på sina fruktansvärda metalldrakar.De tre stora pyramiderna på Giza-platån i Egypten har länge varit ett mysterium. Det verkar otroligt att ett forntida folk som egyptierna skulle kunnat bygga dessa jättelika byggnader. Pyramiderna visar dessutom tecken på stora matematiska kunskaper, geometriska uträkningar som först flera tusen år senare hittades på av stora tänkare.

Om man tar Cheopspyramiden höjd multiplicerat med en miljon så får man fram ett utmärkt närmevärde för avståndet mellan jorden och solen, 149 670 000 kilometer. Om man sedan tar en meridian som dras rätt genom pyramiden delas både kontinenter och världshav i två nästan exakt lika stora delar. Hur kan egyptierna ha fått dessa kunskaper? Är det möjligt att någon som inte var från den här planeten kan ha lärt dem?

Det finns en intressant sak man kan se om man tittar närmare på pyramiderna och de övriga byggnaderna på Gizaplatån från luften; saken är den att de tillsammans bildar stjärnbilden Orion (eller Osiris som de gamla egyptierna kallade den), pyramiderna bildar Orions bälte.Teotikuacan är en mängd tempel i Mexiko som mayafolket (indianstam) använde för astronomiforskning. Detta folk hade stora kunskaper om stjärnhimlen och i ett av templen finns en mycket detaljerad karta över zodiaken. När man tittar på templen från luften ser man att de ligger i samma ordning, på samma avstånd och är lika stora i förhållande till varandra som de nio planeterna i vårt planetsystem. Men det är ganska underligt eftersom mayafolket inte hade den teknologi som...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utomjordingar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-10-16]   Utomjordingar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=264 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×