Naturalism och symbolism (1870-1900)

2 röster
24209 visningar
uppladdat: 2004-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Naturalismen gjorde bruk av de nya rönen inom den medicinska och psykologiska forskningen. Det nya var också att man anlade ett tydligt ”vetenskapligt” synsätt. Författare och konstnärer menade att man bara skulle skildra det man såg utan att tillrättalägga eller försköna.

Symbolismen var en reaktion mot realismen och naturalismens stränga verklighetskrav men kan också ses som en fördjupning av dessa två. Symbolismen sökte efter människans och tillvarons innersta hemligheter. I sitt sökande av människosjälen användes droger.

Historisk bakgrund
I 1800 – talets mitt var det stora demokratiska strömningar. Det var stora krav på förändring. Den fattiga arbetarklassen skulle få bättre levnadsvillkor och politiska rättigheter. Allmän rösträtt började införas för män med viss inkomst och/eller förmögenhet för att avge sin röst. Kvinnor fick inte rösta.
Samhällsutvecklingen gick snabbt. Stora folkomflyttningar pågick. Fler flyttade till städerna och det var nu flera städer utvecklades till världsmetropoler. Författare och konstnärer sökte sig till städerna för att få inspiration och umgås.

En rättvisare fördelning började långsamt ta form, men inte för alla. Fattiga arbetare slet ont och jordbruksbefolkningen hade svårt att försörja sig. Detta medförde en emigrationsvåg, främst till Amerika. En fjärde del av den svenska befolkningen gav sig av det var mer än en halv miljon människor. USA fick en ”flygande start” och utvecklades snabbt. Människor som är modiga nog att satsa på något nytt är ofta driftiga i andra avseenden.

• Kommunikationen förbättrades. Stora kansler som Suez- och Kielkanalen byggdes ut.

• Postväsendet och telegrafen förändrade tillvaron för många.

• Det pågick en kapplöpning mellan länderna om attraktiva områden i Asien och Afrika.

Utvecklingen blev dynamisk på grund av:
- Råvaror blev begärliga (kol, stål och skog)
- den kemiska industrin och textilindustrin växte
- Utvecklingen inom tekniken och industrin

Det var mycket pengar som stod på spel och stormakts drömmarna var stora. I föreställningarna om att den västerländska civilisationen skulle vara den utvalda grundade sig i kristendomen. Ingen annan religion ansågs ha samma värde och den kristna guden var också den ende trovärdige. Men det har gjorts många övergrepp i kristendomens namn mot andra högtstående religioner som är oförlåtliga.

Sammanfattningsvis kan man säga att vår värld var under intensiv utveckling för hundra år sedan. Nationalismen var stark och idéerna flödade. Reaktionärerna var radikala och det var inte underligt att även tänkarna sökte nya vägar.

Naturalismens framväxt i Frankrike
Den litterära grenen som kallas naturalism växte fram i Frankrike under decenniet före 1880. Charles Darwin och teserna om arternas uppkomst gjorde ett starkt intryck på naturalisterna.

Zola – Emile Zola
Emile Zola föddes i Paris men växte upp i Provence i Frankrike. Zola hade sysslat med lite av varje inom författarskapet. Han gav senare ut programskrifter med teorier om hur litteraturen borde vara. Han menade att verkligheten första skall registreras och sedan beskrivas i detalj.

Författarna måste ha en teori som grund för sitt arbete.
• Thérèse Raquin (1867)
• Den stora gruvstrejken (1885)
• Nana (1880)

Zola fick genom sitt agerande många fiender. Man misstänker att det kan ligga något skumt bakom Zolas tidiga död.

Maupassant – Guy de Maupa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturalism och symbolism (1870-1900)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-06]   Naturalism och symbolism (1870-1900)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2681 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×