Förskolan och friluftsliv: en kvantitativ undersökning gjord på förskolor i Luleå och Piteå kommun

1619 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivet utomhus för att uppnå rekreation, miljöombyte och naturupplevelser, utan något krav på prestation eller tävling. Vår studie syftar att undersöka hur förskolor inom Luleå och Piteå kommun arbetar med friluftsliv. I studien har vi valt att använda oss av en kvantitativ insamlingsmetod, dvs. enkäter. Undersökningsgruppen har bestått av 72 förskolor från Luleå kommun och 53 förskolor från Piteå kommun. Resultaten visar på att många förskolor definierat friluftsliv som utflykter utanför förskolegården främst i skog och mark. Deras syfte med friluftsliv fördelade sig lika inom de båda kommunerna och den vanligaste anledningen var motorisk träning, motion samt frisk luft. Det vi också kan se är att Luleå kommun i större utsträckning än Piteå kommun fått någon form av utbildning inom friluftsliv. Personalen på förskolorna borde vara väl insatta i målbeskrivningarna som berör utevistelse, men resultatet visade på motsatsen. Den genomsnittliga tiden för utevistelse var ca 1-2 timmar om dagen. Undersökningen visade även på att personalen och förskolebarnen inom de båda kommunerna är positivt inställda till friluftsliv. Dock visade det sig att brist på tid, dåligt väder och dålig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förskolan och friluftsliv: en kvantitativ undersökning gjord på förskolor i Luleå och Piteå kommun

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Förskolan och friluftsliv: en kvantitativ undersökning gjord på förskolor i Luleå och Piteå kommun
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26827 [2022-10-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×