Modellering av ett bränslesystem i Modelica : tillämpat på ett obemannat flygplan

2215 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
För att driva framgångsrika projekt inom flygindustrin är det av stor vikt att ha matematiska modeller som kan simuleras. Ett bränslesystem till ett flygplan kan ses som ett komplext system bestående av bl.a. rör, tankar, ventiler och pumpar. För närvarande använder uppdragsgivaren till detta examensarbete modeller till dessa komponenter i verktyget Easy5, vars framtid anses osäker med avseende på nyutveckling och support. Syftet med detta examensarbete är därför att utvärdera modelleringsspråket Modelica som möjligt alternativ till Easy5. För att kunna göra en utvärdering implementeras berörda komponenter i Modelica med utgångspunkt från Easy5s bränslebibliotek. Mindre hydrauliska system skapas i verktyget Dymola, och dessa verifieras mot Easy5 genom simuleringar. Simuleringsresultaten visar på hög överensstämmelse mellan de båda verktygen.För att undersöka hur verktyget Dymola hanterar en stor modell skapas bränslesystemet till ett obemannat flygplan (UAV) utifrån de implementerade Modelicakomponenterna. Resultat tyder på att simuleringstiden kan kortas betydligt om Dymola används gentemot Easy5; storleksordningen minuter istället för timmar.Avslutningsvis hanterar komponenterna i bränslebiblioteket ett massflöde av både bränsle och luft. Att modellera e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modellering av ett bränslesystem i Modelica : tillämpat på ett obemannat flygplan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Modellering av ett bränslesystem i Modelica : tillämpat på ett obemannat flygplan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26830 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×