Euro

11 röster
21391 visningar
uppladdat: 2004-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
EMU, ekonomiska monetära unionen, kallas det europeiska valutasamarbetet som ska förena hela EU i en valuta, euron. Valutan euro ska och har redan i vissa länder blivit den nya valutan. Länderna vill ha euro eftersom att det ska bli lättare att importera och sköta affärer inom EU. Sverige har ännu inte enats i frågan om euro men Sverige ska ha folkomröstning den 14 september i år. Än så länge så leder NEJ sidan, JA sidan försöker febrilt att skaffa fler röster den lilla tid som nu är kvar, många är fortfarande osäkra. För blir det verkligen bättre med EMU?


År 1957 när man tecknade Romföredraget, unionen för fri rörlighet med varor, människor och pengar även kallat Europeiska Gemenskaperna. Syftet med avtalet var att man skulle förena hela Europa till en politisk enhet, man skulle avskaffa industritullarna och istället införa landstullar. Det man hoppades på var att få verka som en hel nation tillsammans och samarbeta för att få det så bra som möjligt. Men då påpekades det av många medlemsländer att man aldrig skulle få en helt befriad handelsmarknad om inte alla länder hade samma valuta. Så 12 år senare fick Luxemburgs premiärminister, Pierre Werner, i uppdrag att lösa problemet med de stora skillnaderna i ländernas olika valutakurser. Hans förslag blev en valutaunion uppdelad i tre delar, tre valutaetapper. Den första etappen skulle innebära att det skulle bli helt tillåtet att röra sig fritt med kapital, samt att övervakningen av ländernas ekonomier skulle bli hårdare.
Den andra etappen skulle innebära att länderna skulle bli samordnade i den ekonomiska politiken samt att man skulle ha en gemensam valuta, penningpolitik och centralbank. Men för att kunna uppnå detta och få bli delaktiga i EMU så skulle länderna bli tvungna att uppfylla vissa krav, såkallade konvergenskriterier. De skulle innebära:
• Stabila priser, för låg inflation får inte förekomma.
• Stabil växelkurs, landet måste ha haft stabil växelkurs i minst två år innan man går med i valutaunionen.
• Sunda finanser, landet får inte ha för stora skulder.
• Låga räntor, räntan får inte vara för hög i förhållande till landet med lägst inflation.
• Lagstiftning, lagen om ekonomin i landet måste stämma bra överens med lagstiftningen i unionen.
Om landet inte uppfyllt kraven så skulle de inte få gå med i unionen.
I den tredje och sista etappen så skulle valutaunionen införas för de länder som hade uppfyllt konvergenskriterierna i den andra etappen. Det skulle innebära en ny valuta, penningpolitik och centralbank ECB.
Förslaget verkställdes aldrig på grund av de politiska lägena på den tiden samt den stora oljekrisen. Det dröjde länge, ända till 1991 innan man återsamlades de tolv länderna för ett nytt beslut om en gemensam valuta, EMU. Tillslut så genomfördes förslaget i det såkallade Maastrichtfördraget i Maastricht år 1992.

År 1999 så infördes, i en relativt problemfri övergång, euron till de flesta av medlemsländerna. Övergångsperioden varade i 3 år, under den perioden så betalade folket med sina vanliga valutor medan euron bara existerade i elektroniska banker, det fanns alltså inga tryckta sedlar eller mynt ute att handla med. I januari 2002 så började man byta ut de gamla sedlarna och mynten mot de nya. Många länder hade en speciell period när man bytte ut alla sina gamla pengar. Affärer fick euro som växelpengar och bankomaterna för uttag fylldes också med de nya sedlarna, även IT företag och liknande förberedde sig genom att konvertera och omvandla systemen. Myndigheterna anpassade sina system för uträkningar av belopp och avgifter. Perioden varade officiellt i två månader, men själva bytet tog egentligen bara ett par veckor. Efter den utsatta tiden så gällde inget annat än euro, bytet var fulländat. Idag så har 12 av EU länderna euron som en fast valuta. England, Sverige och Danmark har det inte, än så länge.


Fördelen med euro skulle vara att när man handlar mellan länderna och reser mellan dem så skulle det bli mycket lättare om man hade en gemensam valuta. Men då blir det vissa små problem när inte alla länder har valutan än, som till exempel Sverige. Fast det går ju att växla, som tur är, men vad har euro egentligen för mening om inte alla länder har den?
Om vi låtsas att Sverige inför euro och att alla EU länderna skulle ha valutan då skulle det bli mycket färre missförstånd och dilemman, eftersom att alla skulle handla med samma pengar och med samma värde. Jag tror att affärer skulle bli av fortare och att det skulle bli lättare för alla länder att importera och exportera. Sedan så skulle ju länderna ha en viss säkerhet eftersom att euron är alldeles för stor för att köpas upp. Och då kommer det förmodligen att bli så att om vi får euro så kommer de höga priserna i Sverige att sänkas, men det är förstås bara antaganden. Det finns många fördelar med en gemensam valuta, men det finns minst lika många nackdelar, om inte fler.


Nackdelen med euro är att det kanske skulle bli svårt för en del av samhällets medborgare att kunna förstå sig på den nya valutan, som pensionärer och yngre barn. Det är många mynt att hålla reda på. De kan ha lite svårt att ta till sig det nya. Det skulle ju förstås gå men det skulle förmodligen bli en del missförstånd på vägen dit. Som fördel så skrev jag att priserna mycket väl skulle kunna sänkas om vi gick med i EMU, men det skulle lika gärna kunna gå åt det andra hållet och saker skulle kunna bli alldeles för dyra istället, det vet man aldrig. NEJ sidan anser att Sverige kommer att bli bortglömt om vi går med i valutaunionen eftersom att Sverige är ett relativt litet land. De tror att de större länderna skulle få för stor makt över oss, och det skulle ju klart vara en nackdel. Sen så finns det många som anser att Sverige ska hållas svenskt. Så de är helt emot att vi inför euro, för det innebär ju egentligen att vi blir ett med valutaunionen och tar till oss nya saker från andra länder. Det är egentligen synd att de tycker så, för vårat land skulle nog bara må bra av lite förändring, fast det vet man ju inte förrän man har provat på det. Och då kan det vara för sent.


Min åsikt om euro är att om jag hade rösträtt, så skulle jag nog rösta NEJ. Fast jag är ändå osäker eftersom att jag inte är så väldigt insatt i debatterna och annat. Det skulle inte göra så mycket om Sverige gick med i EMU, och det skulle göra mig lika lite om det inte blev någon ändring alls. Det skulle bli krångligt att lära sig alla mynten och sedlarna om vi fick euro, men det skulle samtidigt vara lite kul med förändring. Jag tycker att vi har det bra nu som det är, fast man kan ju samtidigt inte veta om det skulle bli bättre eller sämre med EMU innan man ens har provat på det. Det går ju mycket program på TV och så men jag engagerar mig inte i det så mycket. Jag borde nog skaffa mig en klarare uppfattning om EMU och euron och vad det verkligen innebär. Om jag måste ställa mig på någon sida så blir det nog NEJ. Vi kan ju gå med i EMU senare, men det kan bli tufft att gå ur när vi väl är inne om det skulle gå åt skogen med allt. Jag tycker att Sverige ska vänta och se hur det utvecklar sig för de andra länderna, och sen kan vi avgöra om vi ska införa euron. För även om det blir ett nej i den här folkomröstningen så ska vi ju ha en ny nästa år, och då kan vi ju vänta och se hur det artar sig f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Euro

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-06]   Euro
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2695 [2021-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×