Taxöron, EMO-kloner och batcavegother -att vara online bland blommor och volanger : Fem studier om ungdomars livsvillkor och identitetsskapande

1895 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi kommer i denna antologi belysa ungdomars livsvillkor och identitetsskapande i dagens samhälle. De olika bidragen har sin grund i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där vi utgår ifrån att vi skapar vår identitet i interaktion med andra. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genom observationer och intervjuer har samlat in vår empiri. Empirin har sedan analyserats enligt Grundad teori. Den första studien Raised in black beskriver identitetsskapande genom en subkultur, varför man väljer att tillhöra en subkultur och varför man väljer att lämna den bakom sig. Den andra studien Internet, ”ett samhälle där allting står stilla i en rasande fart” belyser vilken betydelse Internet har för ungdomars livsvillkor och identitetsskapande. I den tredje studien Om inte jag hade hittat den musiken så hade jag vart en förvirrad idiot står musikens betydelse för ungdomars identitetsskapande i fokus. Den fjärde studien Och så var man morsa…-Om att få barn i tonåren behandlar unga mödrar, hur de uppfattar sig själva, hur de upplever omgivningens syn på deras situation och vilken betydelse det har för deras identitetsskapande. Den sista studie...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Taxöron, EMO-kloner och batcavegother -att vara online bland blommor och volanger : Fem studier om ungdomars livsvillkor och identitetsskapande

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Taxöron, EMO-kloner och batcavegother -att vara online bland blommor och volanger : Fem studier om ungdomars livsvillkor och identitetsskapande
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26971 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×