- "Varför är du sen?" En studie om elevers uppfattningar om fenomenet sen ankomst.

1436 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte Studiens syfte har varit att undersöka elevers föreställningar om fenomenet "sen ankomst" utifrån ett rättviseperspektiv. Vi har även undersökt hur lärare och elever hanterar sen ankomst i klassrummet. Metod Vi har valt att genomföra en pilotstudie där vi har använt oss av observationer och en enkätundersökning. Resultat Resultatet av vår studie visar att de flesta av de tillfrågade eleverna efterfrågar lärares uppmärksamhet vid sen ankomst. Detta då de tillfrågade eleverna menar att rättvisan kräver att sena ankomster uppmärksammas. Utifrån våra observationer kunde vi se att sena ankomster mycket sällan uppmärksammas. Vad vi dock kunde se var att de flesta sena ankomster var ljudlösa men att de sena ankomsterna som var ljudliga resulterade i en synbart orolig stämning i klassrummet. I vår studie visar resultatet även att elever inte anser att rättvisan kräver att sena ankomster skall behandlas lika. De tillfrågade eleverna lyfter fram skillnader i orsaker som en viktig faktor när det kommer till hur sena ankomste...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: - "Varför är du sen?" En studie om elevers uppfattningar om fenomenet sen ankomst.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   - "Varför är du sen?" En studie om elevers uppfattningar om fenomenet sen ankomst.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26999 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×