Träbroguide för Svenska Träbroar AB

2169 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Svenska Träbroar AB vill öka marknadsföringen och försäljningen av träbroar. Syftet med projektet har varit att ta fram en Träbroguide för att locka fler att använda sig av träbroar istället för betong- eller stålbroar. Målgruppen ska få en förståelse för varför de ska välja en träbro framför andra alternativ. Målet har varit att ta fram material för att trycka upp en Träbroguide, en broschyr som är vikbar med 3 A4 bredvid varandra och med tryck på båda sidorna. Vikt format är den som en A4. Målgruppen identifieras som alla personer som kan komma att beröras av ett broprojekt, t.ex. arkitekter, Vägverket och kommuner. Jag har gjort intervjuer med några representanter från målgruppen för att få med åsikter om innehållet i guiden. Träbroguiden innehåller allmän information om träbroar och olika konstruktioner, tillämpningsområde, snittbilder på konstruktionstyperna och tekniska illustrationer med benämningar. Man får hjälp att välja brotyp och vägledning för val av bygghöjd. Till grund för de tekniska illustrationerna och snittbilderna har jag använt mig av CAD- ritningar på befintliga broar. Illustrationerna har illustratör Kjell Magnusson gjort. Diagram och snittbilder har jag gjort i Adobe Illustrator, layouten är utformad i Adobe InDesign och foton är bearbetade i Adobe Photoshop. Dessa mjukvaror lärde jag mig att hantera för att kunna göra Träbroguiden. Arbetsbelastningen har varit ojämn. I början var det väldigt lugnt, medan det blev väldigt mycket att göra i slutet. Att fixa till bilderna i Adobe Photoshop gick mycket fortare än jag trodde samtidigt som en del andra moment tagit längre tid än jag trodde. Jag tror egentligen att tiden till projektet varit rimlig, men allt datorkrångel fick det att dra ihop sig ordentligt på slutet. Detta samtidigt som flera stora broprojekt man hade igång på företaget tog mycket tid. Målet med att hinna blir klar med Träbroguiden före Skogsnoliamässan gick därför inte att uppfylla. I processen att ta fram underlag till Träbroguiden har jag lärt mig en massa saker om broar och då i synnerhet träbroar. Under processens gå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Träbroguide för Svenska Träbroar AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Träbroguide för Svenska Träbroar AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27106 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×