Preventing Microbial Growth on pall-rings when upgrading biogas using absorption with water wash

1961 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
För att kunna använda den producerade biogasen som fordonsgas måste dess energiinnehåll höjas. Detta åstadkoms genom avskiljning av koldioxid så att metankoncentrationen ökar. Den vanligaste förekommande uppgraderingstekniken i Sveriges är absorption med vatten, som bygger på att koldioxid är mer lösligt än metan i vatten under tryck. Uppgraderingsanläggningarna har mikrobiell tillväxt på fyllkropparna i absorptionskolonnen, vilket ofrånkommligen orsakar en lägre uppgraderingskapacitet och slutligen är ett stopp i produktionen nödvändig för kunna tvätta fyllkropparna. Anläggningarna som recirkulerar processvattnet kan även ha tillväxt i kolonnen, där den lösta koldioxiden tas bort.Syftet med detta arbete var att genom en litteraturstudie undersöka om det vore möjligt att undvika eller åtminstone hålla tillväxten under en acceptabel nivå genom någon typ av vattenrening. De olika reningsmetoderna utvärderades med avseende på möjlighet att implementeras i det befintliga uppgraderings systemet, effektivitet, möjliga utsläpp och ekonomisk hållbarhet.För att begränsa tillväxt i kolonnerna ska vattenreningen antingen fokusera på att ta bort mikroorganismer eller begränsa tillgången på näringsämnen för bakterierna som når kolonnerna via biogasen, luften som används för att ta bort koldioxiden från vattnet, eller via vattnet. För uppgraderingsanläggningar där processvattnet bara passerar kolonnen en gång rekommenderas en reningsmetod som fokuserar på reducera bildandet av biofilmen. Av de utvärderade metoderna ter sig perättiksyra som det bästa alternativet. För system med recirkulerande processvatten skulle reningsmetoden fokusera på antingen reduktion av mikroorganismer, organiskt material eller både och. Som för anläggningar med icke-cirkulerande vatten v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Preventing Microbial Growth on pall-rings when upgrading biogas using absorption with water wash

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Preventing Microbial Growth on pall-rings when upgrading biogas using absorption with water wash
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27116 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×