Var är förlorarna? En kritisk-retorisk studie av AB Svenska Spels public relations

1743 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: I public relations finns inga tydliga gränser mellan god och dålig etik. Vårt fallföretag, det statliga Svenska Spel, agerar på en reglerad marknad och har därför en ställning som de behöver försvara. Vidare kritiseras de stundom för att vålla spelberoende och bryta mot lagar och egna etiska regler. Trots det har bolaget inte skandaliserats i medierna i samma skala som t.ex. Skandia. Syfte: Med detta arbete avser vi att lämna ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan etik och pr, genom att studera hur fallföretaget Svenska Spel använder public relations. Frågeställningar är hur argument används och struktureras, vilka retoriska strategier dessa ingår i och vilken bild uttalandena ger tillsammans. Dessutom diskuteras framgången i Svenska Spels pr. Undersökning: Vi har använt det kritisk-retoriska perspektivet på ett urval av Svenska Spels pressmeddelanden och tidningsartiklar producerade mellan den 18 mars 2003 och den 3 april 2004, och tagit ytterligare ett antal sådana i beaktande. Först analyserades vart dokument för sig. Därefter jämfördes de analyserade dokumenten med varandra och med de övriga som ingår i materialet, för att tendenser i strukturerna skulle kunna uppdagas och bilda grund för vår uppfattning om strategierna. Slutligen bad vi ett antal experter på praktisk pr att kommentera etiken i enskilda fall där Svenska Spel har agerat retoriskt. Slutsatser: Svenska Spel bygger en bild av sig själv och sin verksamhet som alla svenskars angelägenhet, där spel hör intimt samman med idrott och konkurrerande utländska spelbolag är hot mot folkhälsan. Detta kan vara ett försvar för den särställning på marknaden som bolaget åtnjuter idag. Vinnare och vinster framhävs i uppspelta ordalag, medan förlorare och spe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Var är förlorarna? En kritisk-retorisk studie av AB Svenska Spels public relations

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Var är förlorarna? En kritisk-retorisk studie av AB Svenska Spels public relations
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27272 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×