Att marknadsföra en region : En jämförande studie om fem olika regionala turistorganisationer och deras uppbyggnad av marknadskommunikation

1555 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inom den växande turistnäringen är det viktigt för destinationer att marknadsföra sig på ett framgångsrikt sätt för att kunna hävda sig på den globala marknaden. Bra kommunikation till marknaden är därför ett viktigt konkurrensverktyg vid arbete med destinationsutveckling. Detta kan skapa fördelar på marknaden, inte minst för de regionala turistorganisationerna som arbetar med samverkan för ett större geografiskt område med många intressenter. Detta är ett arbete som dagligen genomsyrar en organisation såsom Jämtland Härjedalen Turism och problematiken med att skapa en gemensam kommunikationsplattform. För att vägleda dem i deras arbete har syftet med denna studie varit att undersöka hur regionala turistorganisationer kan använda sig av destinationsmarknadsföring för att bygga upp en effektiv kommunikation till marknaden. Vi har jämfört fem olika regionala turistorganisationer utifrån vår utvalda teori, med avsikt att avgöra vilken av dem som har det mest konkurrenskraftiga arbetssättet vad gäller uppbyggnad av marknadskommunikation. Undersökningen har utgått från en kvalitativ metod där vi i huvudsak har grundat vårt resultat på intervjuer med studieobjekten. Analys och slutdiskussion visar att det är viktigt att ha en väldefinierad och uttalad image då det är grundstenen i det fortsatta arbetet med kommunikationen. Genom att ha en klar och tydlig image så underlättas ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att marknadsföra en region : En jämförande studie om fem olika regionala turistorganisationer och deras uppbyggnad av marknadskommunikation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Att marknadsföra en region : En jämförande studie om fem olika regionala turistorganisationer och deras uppbyggnad av marknadskommunikation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27477 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×