Studie av trafikmiljön längs cykelstråk: konstruktion av instrumenterad cykel och programvara

1991 visningar
uppladdat: 2000-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här rapporten beskriver hur man med hjälp av olika tekniska hjälpmedel monterade på en cykel kan mäta och senare analysera olika trafiksituationer. Syftet har varit att försöka få klarhet i hur en instrumenterad cykel fungerar, vilken utrustning som behövs, hur den ska användas och vilket resultat man kan förvänta sig att få ut från mätningar med en sådan cykel. Tanken är att cykeln ska kunna användas både för att studera cykelvägarnas fysiska utformning och trafikanters beteende varför den utrustas med två stycken videokameror, en riktad framåt med syfte att filma det som cyklisten ser och en riktad bakåt med uppgift att filma de trafikanter som rör sig bakom cyklisten. För att lagra information om cykelns position och hastighet tillsammans med uppgifter om exakt när man befann sig på den platsen användes en GPS-mottagare framtagen för färdloggning, Exylog. För att enkelt kunna tolka insamlade data från GPS och videokameror behöver dessa sammanställas och redovisas på ett enkelt och tydligt sätt. Detta gjordes genom att överföra videofilmerna till digitalt format och spela upp dem på en PC samtidigt som cykelns position ritas in på en kartbild. För att detta skulle fungera konstruerades ett nytt program, Bike Information Program (BIP), som en del av detta projekt. Det finns tre olika sätt att använda cykeln. Det första är att en expert cyklar omkring och filmar trafikmiljön längs en bestämd sträcka. Detta kan vara speciellt användbart för att studera och jämföra olika vägar före och efter ombyggnad. Ett annat sätt att använda cykeln är att låta en person som inte är insatt i studien använda cykeln som om det vore dennes egen. Man får då möjligheten att studera både hur testcyklisten och omgivande trafikanter uppträder i trafiken Ett tredje sätt att använda cykeln på är att låta en "expertcyklist" leta upp andra cyklister ute i trafiken och filma deras färd. Det viktigaste resultaten från försöken är att
  • Det fungerar att montera videokameror på en cykel, kamerorna sitter fast och bilden blir stadig.
  • Tekniken att använda GPS för positionering och hastighetsbestämning fungerar bra.
  • För att få en bild av hur trafiken längs ett cykelstråk fungerar krävs att man cyklar flera gånger fram och tillbaka.
  • Programvaran, BIP, är en bra hjälp för att tolka insamlade data.
Som ett alternativ till att anvä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Studie av trafikmiljön längs cykelstråk: konstruktion av instrumenterad cykel och programvara

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-01-01]   Studie av trafikmiljön längs cykelstråk: konstruktion av instrumenterad cykel och programvara
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27640 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×