Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie

1434 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Reumatoid artrit är en inflammatorisk kronisk systemsjukdom som påverkar drabbade kvinnors dagliga liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Reumatoid artrit. För att få en djupare förståelse studerades sju vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt syfte och de analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: smärta och fatigue dominerar livet och leder till hjälplöshet och rädsla, uppleva frustration över kroppens begränsningar och deformeringar, sjukdomens negativa inverkan på sociala roller och relationer, missnöje och besvikelse över sjukvårdspersonal och medicinering samt försöka acceptera sjukdomen och hitta överlevnadsstrategier. Studien visade att sjukdomen påverkade kvinnornas liv på olika plan. Familjerollen förändrades och det sociala nätverket förändrades på grund av sjukdomens påverkan på kroppen. Kvinnorna tvingades dagligen att kämpa mot smärta, fatigue och begränsningar som orsakades av deras deformerade kropp. Med ökad kunsk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27718 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×