Innovation och kultur: faktorer i en kultur som påverkar innovation

2551 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I dagens snabbt föränderliga affärssamhälle är innovation en nödvändig förutsättning för framgång och kanske till och med för överlevnad. Det är på grund av detta som innovation har tagit sig till toppen av agendan i organisationer runt om i världen. Organisationskultur är avgörande för innovation och företag behöver förstå denna koppling bättre för att kunna dra nytta av det. Innovation uppkommer genom bra idéer som kopplas till en kultur och ett bra arbetsklimat. Innovation har blivit viktigt i organisationer och en kultur som stödjer innovation kan vara nödvändig. Om ett företag har en innovativ kultur tror vi att det kan innebära en mer framgångsrik innovationsprocess och därför har vi valt att undersöka faktorer i en kultur som främjar innovation. I studien används Scheins modell som delar in kulturen i tre nivåer, artefakter, gemensamma värderingar och grundläggande underliggande antaganden. En enkätstudie gjorde mot tillverkande företag i Sverige. Vi erhöll 69 svar av de 300 som kontaktades. Resultaten visade på samband mellan de olika delarna i kulturen och om företaget har en framgångsrik innovationsprocess. Vi såg samband mellan framgångsrik innovationsprocess och kommunikation, mål, groupthink, syn på utveckling, syn på risktagande, gruppsamhörighet och syn på kreativitet. Detta har stöd i tidigare teorier. Regressionsanalysen visade att alla faktorer gemensamt påverkade innovationsprocessen men varje faktor hade inte själv någon signifikant påverkan på om processen blev framgångsrik. Detta visar att det är viktigt med en hel kultur och inte bara vissa delar. Slutsatsen är att företagskulturen påverkar innovation på flera sätt. Framgång i innovationsprocessen och framgång för företaget påverkades av kulture...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Innovation och kultur: faktorer i en kultur som påverkar innovation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Innovation och kultur: faktorer i en kultur som påverkar innovation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27754 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×