Generellt datainsamling- och kontrollsystem för Internetanslutna sensorer

1564 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Rapporten beskriver funktionen och implementationen av ett mjukvarusystem utformat för att hämta och presentera data från Internetanslutna sensorer. Idén bygger på ett koncept av Jerry Lindblom vid EISLAB på Luleå tekniska universitet. Utvecklandet har skett i nära samarbete med Gema Industri AB med målet att möjliggöra användning av systemet för övervakning av elmotorer och remdrifter i industrier, men detta är bara ett av de möjliga användningsområdena. Systemet gör det möjligt för användare att skapa webbsidor som kan innehålla dynamiskt skapade grafer utifrån mätdata som tidigare insamlats från sensorer. Tillvägagångssättet är användbart i en mängd olika tillämpningar. Gema Industri kommer använda det för att erbjuda sina kunder att se vilket skick som deras elmotorer och remdrifter är i, samt när service behöver utföras. Målsättningen är att i tid upptäcka och åtgärda fel innan dessa orsakar kostsamma och icke önskvärda driftavbrott. Systemet är mestadels skrivet i Java och PHP. Databasen PostgreSQL används till att lagra datavärden och information om systemet. Flexibilitet och utbyggbarhet har varit ett tema under utvecklingstiden och detta har lett till ett komplext system som är användbart i många applikationer som det är och relativt enkelt att ändra på när nya funktioner behövs. This report describes the functionality and implementation of a software system designed to retrieve and present data from sensors connected to the Internet. The idea is based on a concept conceived by Jerry Lindblom at EISLAB, Luleå technical university. The development has been done in close collaboration with Gema Industri AB with the goal of making it possible to use the system to monitor motors and belt transmissions in industries, but that is just one of the possible applications. The system lets the users create web pages which may contain graphs rendered on demand using data retrieved earlier from the sensor platforms. This is useful in a large variety of different applications. Gema Industri will use it to allow customers to see the state of their motors and belt transmissions and to see when service is needed. The intention is to find and correct problems before they cause undesirable and costly stops in the production lines. The system is mainly written in Java and PHP. It uses the database software PostgreSQL to allow persistent storage of sensor measurements...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Generellt datainsamling- och kontrollsystem för Internetanslutna sensorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Generellt datainsamling- och kontrollsystem för Internetanslutna sensorer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27950 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×