Utvärdering av information

2058 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I den här C-uppsatsen har vi på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö undersöktderas informationsflöde till privatkunder. Syftet med undersökningen var att ta redapå hur bra deras olika informationskanaler fungerar. Vidare skulle vi ta reda på omnågra kanaler kunde tas bort eller om nya kanaler borde användas. Vi ville också fåen fingervisning på om Eskilstuna Energi och Miljös kärnvärden kommit fram ochmottagits av kunderna. En ytterligare fråga var vad respondenterna anser är viktigt iett informationsmaterial för att de ska uppmärksamma det.Vi valde att använda oss av fokusgrupper som en inledande metod för arbetet, föratt sedan, med dessa som grund, formulera frågor i en enkät som skickades ut tillnärmare 1 000 kunder. Vi gjorde även egna analyser av Eskilstuna Energi och Miljösinformationsmaterial, med utgångspunkt i teorier om informationsdesign.Våra undersökningar visade att informationskanalerna uppskattas olika av olikarespondenter och för olika syften. Informationskanalerna kompletterar varandra, meni många fall föredrar respondenterna att få informationen via post och lokaltidning.Det visade sig också att de kanaler som Eskilstuna Energi och Miljö inte använderidag, e-post och SMS är populära bland många. Våra slutsatser är att alla kanaler deanvänder idag behövs, men bör användas på olika sätt och för olika syften.Undersökningen visade att Eskilstuna Energi och Miljö har lyckats relativt bramed att förmedla sina kärnvärden.Informationen fungerar i många fall bra, men i vissa f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utvärdering av information

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Utvärdering av information
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28079 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×