Asperger syndrom

7 röster
39854 visningar
uppladdat: 2004-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Asperger syndrom är ett sammanssatt, komplext neuropsykiatriskt funktionshinder, och det hör till ett av de vanligaste diagnoserna inom neuropsykiatriska funktionshinder. . Asperger är helt enkelt autism utan begåvningshandikapp. Ungefär 3-4 personer på 1000 har Asperger syndrom. Och funktionshindret är betydligt vanligare hos pojkar än hos
flickor. Ungefär vart 5:e fall är flicka. Man kan även ha Aspergerdrag utan att ha Asperger syndrom. Asperger innebär inte bara problem, personer med Asperger kan fungera bättre än andra människor och de kan bli mycket framgångsrika med sina områden. Besläktade tillstånd är bl.a DAMP/ADHD och Tourettes syndrom.

Aspergers svårigheter beskrivs ungefär så här;
* begränsad förmåga till socialt umgänge
* speciella begränsande intressen
* tvångsmässigt och speciella rutiner
* tal-, språk- och kommunikationsproblem
* motorisk klumpighet
* nedsatt förmåga att intuitivt förstå och reagera på hur andra tänker och känner
* nedsatt förmåga att få sammanhang och mening i sina upplevelser
* nedsatt förmåga att organisera sin tillvaro

Fakta.
Personer med Aspergers har normal till mycket hög intelligens, men fungerar oftast annorlunda än andra människor. De blir oftast missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade eller ouppfostrade. Personer med Asperger syndrom är mer sårbara än andra och har en tendens att utveckla olika psykiatriska symtom som bl.a ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depression eller fobier. Hur stora besvär som funktionshindret medför är beroende bl.a av den totala livssituationen och omgivningens möjlighet till anpassning. Barnets egobeteende gör det nästan omöjligt att få kamrater, men särskilt bekymrade är de inte över det. Bara ett fåtal kommer överens med andra barn, och kan leka tillsammans. De vägrar också att acceptera vuxenvärldens krav och det blir många gånger allt för tröttsamt för omgivningen att lyssna på barnet. Även motoriken skiljer sig från andra vi Asperger. Gången är lufsig, nästan vaggande eller total avsaknad av medrörelser. Tics är också vanligt och barn med Asperger blir ibland mobbade.Bakgrund och historik.
1944 publicerade barnläkaren Hans Asperger en beskrivning med en speciell kombination av kontakt- och beteendeproblem. Lorna Wing, en engelsk barnpsykiater skrev 1981 en artikel där hon presenterade Aspergers arbete och hon gjorde det känt i England. För att skilja den här gruppen från autism föreslog Wing begreppet Asperger syndrom.

Orsaker.
Orsaken är ännu okänd, men genetiska faktorer är mycket betydelsefulla. Ofta har föräldrarna liknande svårigheter, mer eller mindre. Mellan 60-90% av alla fall är genetiska. De vanligaste orsakerna är; Ärftlighet, hjärnskada eller skada eller sjukdomar under graviditeten.

Diagnos.
En diagnos kan inte fastställas med säkerhet förrän 4 års ålder. Det är vanligt att barn som får diagnosen har en utveckling som påminner om barn, som har diagnosen DAMP/ADHD. De diagnoserna ingår ibland i varandra. Undersökningen görs på den psykiatriska mottagningen. Det man då tar reda på är om du har de svårigheter som anges. Hur barndomen och uppväxttiden har varit. Det förekommer också en neuropsykologisk utredning. Man får också genomgå olika tester och mer klarlägga deras intellektuella förmåga hur de tänker, hur de uppfattar saker och omvärlden och deras sätt att lösa problem.

Särskilda diagnoskriterier för tjejer/kvinnor;
* härmar mycket, apar efter
* alltför stor sympati och medkänsla, tycker synd om alla som har det svårt
* undviker gärna krav- och stressituationer
* svårt att välja
* dålig hygien
* extremt principfast
* fixerad vid sin klädsel
* umgås gärna med yngre, hellre än jämnåriga
* utsätter sig för farliga situationer
* överdrivet fantasifull
* skriver mycket, pratar inte lika mycket
* lever sig in i roller från tv, video etc.
* ätstörningar

Symtom.
Många med Aspergers syndrom har tidigt en störd sömnrytm, bristande uppmärksamhet och överaktivitet. Men det kan också vara tvärt om att de är stillsamma, har dålig kroppslig följsamhet, stirrande blick och överdrivet detaljintresse. Många framstår som oerhört envisa, med en liten förmåga att anpassa sig till rutinförändringar. En del reagerar starkt på ljud och har oftast överdriven ljudvolym och en del besväras av vissa klädmaterial. Huvuddunkningar är också vanliga i utvecklingen hos barn med Asperger. Pojkar och flickor uppvisar för det mesta samma symtom. Flickorna är oftast tystlåtna och har lite större socialt intresse. Symtomen är mest uttalande i åldern 7 till 12 år. Ällmänna motoriska störningar, tics (blinkningar, ofrivilliga rörelser), udda kroppshållningar och hasande gång.

Behandling.
Asperger syndrom är inget som går att behandla bort eller bota. Däremot kan personen få prova olika modeller för psykologiska stödsamtal. Man kan lära sig att förstå och klara av olika sociala situationer på ett bättre sätt än förr. Ett tidigt målinriktat stöd kan också minska risken för att ungdomar och vuxna med Asperger syndrom ska utveckla depressioner. Många svarar positivt på medicinering. De mediciner som kan bli aktuella är te.x Melatonin (mot sömnrubbningar), Ritalin (mot onaturlig trötthet) och antidepressiva preparat.

Råd för omgivningen.
Kunskap; Alla behöver information om Asperger för att kunna underlätta i skola, arbete och vardagsliv. Kunskap hjälper en att förstå hur personer med Asperger tänker och hur varje individs möjlighet, svårigheter och behov av stöd ser ut.
Anpassning; Anpassa kraven och undvik stress. Lär dig att ge beröm och utrycka positiva och tydliga budskap. Undvik kritik och tjat!
Respekt; Visa personen respekt. Ingen är ett handikapp!


Boktips.
"Autism och asperger syndrom" Liber förlag 1998
"Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom - Normala geniala nördar?" Cura förlag 1997Person med Asperger syndrom "Inifrån perspektivet"
"Det är något fel på mig. Jag kan inte göra saker rätt. Alla är arga på mig. Det spelar ingen roll hur mycket jag än försöker, det blir ändå fe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Asperger syndrom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-04-01

    hejsan jag tänkte fråga vad sk

  • Inactive member 2005-05-19

    bra att du tog upp att även tj

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-26]   Asperger syndrom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2812 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×