Multipel Skleros

5884 visningar
uppladdat: 2004-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är multipel skleros?

MS är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen är livslång och någon botande behandling finns tyvärr inte. MS angriper myelinshöljet som är en isolering runt nervtrådarna. Detta utlöser en inflammation som förstör myelinshöljet, vilket leder till att impulserna i nerverna inte kan spridas på ett normalt sätt. Beroende på vilka nerver som drabbas kommer man att drabbas av olika symptom.

Sjukdomen kommer för det mesta i så kallade skov. Vid ett skov blossar sjukdomsaktiviteten, inflammationen, upp på något ställe i nervsystemet med ökade symptom som följd. Varje skov kan alltså ge helt olika symptom beroende på var inflammationen blossar upp. När skovet är över minskar symptomen, de går helt eller, vanligtvis, delvis tillbaka.

Det finns också en mera sällsynt form där symptomen inte kommer i skov, istället får man en gradvis försämring av symptomen.
Varför får man MS?

Ingen vet exakt varför man får MS. Sjukdomen drabbar oftare kvinnor än män och insjuknandet sker mellan puberteten och 50-årsåldern.

Det är sedan länge känt att antalet MS-sjuka personer varierar mycket beroende på klimatet. I Norden räknar man med att ca 100 personer per 100 000 innevånare har MS. I vissa delar av Skottland och Nordamerika har upp emot 200 personer per 100 000 innevånare sjukdomen, medan man i tropiska länder kring ekvatorn inte räknar med att mer än 1 person per 100 000 innevånare drabbas.

En annan faktor av betydelse är arvsmassan där vissa genuppsättningar innebär en något ökad risk att drabbas. Att ärftliga faktorer spelar roll märker man till exempel på att samer, trots att de bor i Norden med en relativt hög risk för MS, har låg risk att drabbas.


Hur behandlas MS?

Någon botande behandling finns tyvärr inte. Akuta skov kan behandlas med kortisonpreparat som förkortar den akuta symptomtiden och som i vissa fall kan minska svårighetsgraden.

Behandling med beta-interferon minskar antalet skov och svårighetsgraden av dessa men det botar inte sjukdomen. Interferon ges som injektioner med ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Multipel Skleros

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-26]   Multipel Skleros
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2823 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×