Wicca

5982 visningar
uppladdat: 2004-02-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det är inte så många som vet vad wicca är för något. Och de som inte är så insatta tror oftast att wicca är svart magi. Men så är det inte. Wicca är en naturreligion som är glad. Allt går ut på att leva i samklang med naturen. I wicca finns det många troll formler. Dom får man bara använda i goda själ. Om man läser ut någon ond troll formel till någon annan utan någon anledning så får man den trefaldigt tillbaka. En människa som har haft väldigt stor betydelse för häxkonsten är Gerald Gardner. Han visade de kristna en wicca syn på historien, skrev böcker och liknande saker. På 1940 till 1950 talet trodde de kristna att de har utrotat all häxkonst helt.

Det finns ingen riktig gud, bara massa energier som finns runt omkring oss i varje föremål. Sedan kan man ”sammanfatta” energierna i två, guden och gudinnan eller härskaren och härskarinnan.. Det finns ganska stor valmöjlighet inom gudvärden. Enligt wicca så spelar det ingen roll vilka gudar man väljer, Guden och Gudinnan finns i dom alla. Kraften finns inom oss alla.
Människan har ett behov av att förstå sig själv och omvärlden. Tur är väl det, för vår strävan efter förståelse har lett till utveckling och förbättring på många områden. Vi vill gärna placera allt i fack, organisera, samt sätta namn på saker och ting. Man bör dock erinra sig emellanåt att människan omöjligen KAN förstå allting. Det är nog heller inte meningen. Vi är i jämförelse med universum rätt små och primitiva varelser, med begränsad hjärna och således begränsad förståelse. Åtminstone så länge vi är bundna till den materiella världen. Vårt fysiska plan och fysiska kropp är långt ifrån allt. Vi består av flera olika kroppar, och existerar på flera olika plan. Då vi lämnar fysikens bojor kan vi uppleva och förstå så mycket som vi varit nekade tidigare.

Vår förklaring av ett fenomen som magi är bara teorier. Likaså vetenskapen. I vårt samhälle har man dock en förkärlek till att förklara vetenskapens teorier som sanna och magins som vidskepelse. Länge har människan matats med "sanningen" om att vår fysiska verklighet är allt. De som förlorat kontakten med sin andlighet, har på sätt och vis förlorat en del av verkligheten. Många känner en tomhet inombords och söker efter något att fylla tomrummet med. Då vi varit så bundna vid den konkreta världen har vi ersatt vår inre förlorade rikedom med materiell rikedom; så...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Wicca

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-27]   Wicca
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2833 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×