Datorn som pedagogiskt hjälpmedel

2532 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning: Som lärare i ett samhälle i ständig utveckling är det av största vikt för oss att se hur datorn används som pedagogiskt hjälpmedel. Syftet med undersökningen är att se hur eller om lärare upplever att deras lärarroll förändras med datorn, vad lärarna ser för hinder och möjligheter med datoranvändandet i undervisningen samt vad de ville ha eller behöver för att kunna använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel effektivare. Vi vill också se om det finns någon relation mellan yrkesverksam tid och datoranvändande. Vi har använt oss av en enkätundersökning med flervalsfrågor för att ta reda på hur det förhåller sig med datorn som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Förutom enkätundersökningen har vi tagit del av forskningsresultat på området samt forskning om lärande. Av denna forskning har vi särskilt tittat på den som tar upp lärande i förhållande till verktyg. Vi har kommit fram till att lärare anser att datorn förändrar deras arbetssätt, de har dock inte motiverat på vilket sätt det förändrar. De problem vi har kunnat se med datoranvändningen som både vår litteraturstudie och våra respondenter pekat på är att tillgången till fungerande datorer och programvaror är liten. De behov som lärarna anger för att kunna använda datorn mer i undervisningen handlar främst om fler pedagogiska program eller fortbildning inom specifika program. Intresset för att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel är oberoende av antal år i yrket. Vi har sett en tydlig koppling mellan användande av datorn och utbildning eller fortbildning. Studien är en fingervisning om hur lärare idag förhåller sig till datorn och kan fungera som en tankeställare för oss som lärare eller för skolledare och kommunpolitiker. Vi själv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Datorn som pedagogiskt hjälpmedel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28581 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×