Kunskap i Organisationer : En studie om hur kunskap skapas och överförs i organisationer

1992 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stora förändringar av marknadsstrukturen under det senaste årtiondet har visat tecken på en ”ny ekonomi”. Dagens ekonomi blir allt mer kunskapsinriktad och utvecklingen märks främst genom att organisationer med en ”stark kunskapsinriktning” ökat.Med detta som grund fann jag det intressant att titta närmare på arbetet med skapande och spridning av kunskap i organisationer. Frågeställningen lyder;Hur fungerar arbetet med att skapa och överföra kunskap inom organisationer?Ämnet belyser jag genom en empirisk kvalitativ undersökning om hur en organisation inom banksektorn i praktiken arbetar med att skapa och överföra kunskap från organisationen till individen och mellan individer. Syftet med den empiriska undersökningen är att söka förståelse för hur kunskapsöverföring praktiskt går till.Teorin inleds med en orientering i kunskapsbegreppets mångfacetterade betydelse och dess relation till andra begrepp. Fokus i teorin ligger på hur skapande av kunskap och lärande sker och förutsättningar för kunskapsöverföring.I analysen av det empiriska materialet kommer jag fram till att den undersökta bankens sätt att hantera kunskap fokuseras på information, även kallad kodifierad kunskap. Banken satsar på individuell interaktiv kunskapsutveckling, främst via dator och webföreläsningar via bankens interna nätverk. Detta visar på en stark tekniktro från bankens håll. Den kunskap de anställda har definieras, som banken ser det, som generell kunskap, vilken är relativt hårt styrd av lagar och regler. Individerna arbetar trots det mot ett förvärvande av kunskap som gör att det leder till ett fördjupat lärande.Slutligen kommer jag till slutsatsen att banken med sitt arbetssätt fokuserar på ett lärande och förskaffande av kunskap som resulterar i ett lärande där det inte finns utrymme...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kunskap i Organisationer : En studie om hur kunskap skapas och överförs i organisationer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Kunskap i Organisationer : En studie om hur kunskap skapas och överförs i organisationer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28799 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×