Information till patienter efter hjärtinfarkt

2391 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Otterström, M & Rogius, A. Information till patienter efter hjärtinfarkt. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle. Utbildningsområde omvårdnad 2008. Patienter som drabbats av hjärtinfarkt har behov av att få information och undervisning om sin sjukdom och vad den innebär för det dagliga livet samt vad som kan göras för att undvika ett återinsjuknande. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken information och utbildning patienter efter hjärtinfarkt upplever som viktig för att kunna hantera sin vardag. Metoden utgjordes av en litteraturstudie som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att patienter anser det viktigast att få praktisk information som är relevant för att minska risken för återinsjuknande. Ämnen som anses viktiga att få information om är komplikationer och symtom, anatomi och fysiologi, medicinering, fysisk aktivitet och sekundärprevent...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Information till patienter efter hjärtinfarkt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Information till patienter efter hjärtinfarkt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29105 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×