Varför begår människor brott?

24 röster
42338 visningar
uppladdat: 2004-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Anledningen till att människor begått brott är något som länge letats efter. Vissa teorier har hittats, men man har ingen tydlig och allmän förklaring till detta. Varför människor begår brott är antagligen en fråga som alltid kommer att förbli obesvarad. Nya teorier kommer säkert att skapas, men i takt med att nya orsaker hittas kommer det säkert att skapas ytterliga okända. Detta är nu en omöjlighet att definitivt säga varför människor begår brott. Därför är det inte riktigt det jag vill besvara. Det jag ska berätta om, och analysera, är fem före detta kriminella. Dem har jag intervjuat. Jag ska analysera det de har berättat utifrån en kriminologisk synvinkel. Med hjälp av detta ska jag besvara min frågeställning som är: Varför begick dessa människor brott?
I intervjun har de bland annat berättat om deras uppväxt, tänkande, handlande, brott och straff.
Mitt syfte är att på ett faktisk sätt berätta och förklara vad dessa människor verkligen har gjort. Så att man får en bättre bild om hur livet kan se ut för en kriminell eller missbrukare. Jag vill skapa förståelse så att vi alla kan känna oss som medmänniskor med varandra.
Metod
Jag har intervjuat före detta brottslingar från KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Det är en organisation som bland annat försöker återanpassa kriminella till samhället. KRIS jobbar också med att informera unga om risker med kriminellt beteende och mycket mer. Jag har intervjuat 5 personer. Det är fyra män och en kvinna. Jag har intervjuat fler män än kvinnor för att män är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det gör då undersökningen mer relevant. Personerna är valda på måfå, men jag har sagt att jag ville ha en kvinna och en som inte varit missbrukare. Jag hoppas att dessa fem personer har gett mig en bred bild av många brottslingars bakgrund och även anledningar till att andra begår brott. Men det är inget man kan utgå ifrån, utan endast att det gäller för dessa fem personer.
Mina intervjuer med personerna är av kvalitativ art. Jag har frågat dem om deras bakgrund, uppväxt, familj förhållanden mm. Saker som kan ha påverkat dem så att de begick det brott de gjort. Om de är i någon av riskgrupperna så har jag frågat om de tror att det har påverkat på något sätt. Jag har även ställt frågor kring fängelse vistelsen, hur den påverkade dem.
Som jag tidigare nämnt så är det mycket svårt att med säkerhet förklara en brottsorsak. Det är en anledning till att jag begränsade min frågeställning till dessa fem personer. Jag anser också att i detta fall så är det mer intressant att få veta djupgående om dessa få personer än att göra en statistisk undersökning. Då skulle jag inte kunna svara på min frågeställning på ett bra sätt på grund av alla indirekta förutsättningar.
Jag har använt mig av tre olika böcker för att analysera brottsorsakerna. Detta ökar trovärdigheten av analysen. Personerna som skrivit böckerna kan mycket om sitt område men det står inget om vad de själva upplevt. Att de inte själva suttit i en kriminells sits kan göra att de inte känner till alla faktorer som påverkar till att man begår brott.

Avhandling
Intervjuer
Mina intervjupersoner nämner jag inte vid deras riktiga namn. Det gör jag för att respektera deras rätt att vara så anonyma som möjligt. Det är heller inte väsentlig vad de heter, då namnet inte nämnts i använd brottsstatistik. Namnen nedan är alltså påhittade. Däremot är ålder och kön mer relevant för brottsstatistiken. I person beskrivningarna nedan har jag försökt återge den aktuella personens tankar och åsikter. Med reservationer för att det är jag som har skrivit texten och inte personerna själva. Vilket kan medföra meningsbyggnader som inte fullkomligt på ett rättvist sätt redogör för personens åsikter eller tankar.

40 år ”Carl”
Carl växte upp i en medelklassfamilj. Hela uppväxten var normal och han berättade inte om några händelser som kan ha påverkat honom något speciellt. Carl började sin brottsliga karriär väldigt sent, i 35 års ålder. Carls flickvän stack ifrån honom efter ett 16 år långt förhållande. Hon tog även med sig deras två barn. Det var inte så att hon stack för ett småbråk eller liknande utan för gått. Carl reagerade då mycket starkt. För att dämpa den oerhörda smärtan så började han dricka. När spriten inte hjälpte längre så var det som att droger var den enda rätta vägen. Drogerna dämpade smärtan men var allt för dyrt för att finansiera på hedligt vis.
Carl började då med inbrott, rån med mera föra att bekosta sitt missbruk. Med droger kom också ett kriminellt umgänge. Detta innebar nya möjligheter att tjäna pengar. Levnadsstandarden ökade avsevärt och pengar ökade i betydelse. Levernet var något eftersträvnads värt. Kontakter skapades med Ryska maffian. Carl langade droger för maffians räkning. Stora bedrägeriförsök genomfördes på bankar men de blev mindre lyckade. Carl efterlystes sedan i ett tv program och valde sedan att från Australien åka till Sverige för att anmäla sig själv.
Brottsprevention, Fängelse vistelse samt frigivningen.
Carl tror att ett bra sätt att minska brottsligheten är information i skolor. Det är då viktigt att informationen är återkommande så att det verkligen fastnar i ryggraden hos eleverna. Det ska också vara information från olika källor, både poliser och brottslingar. När informatörerna kom mer till klassen tror Carl att det påverkar mycket men att det lika snabbt glöms bort igen. Carl trivdes ganska bra på kåken men, det fanns vissa schysta killar men ingen han håller kontakten med idag. Det vill han lämna bakom sig.
Patrik 29 år
Patrik växte upp i halv stor stad i Sverige. Det var en stad som hade haft stora problem med kriminalitet, alkohol och drogmissbruk i vissa förorter. När problemet blivit allt för stort så flyttades alla människor i en problemdrabbad förort till en som inte var det. Patrik bodde i en förort som inte var problemdrabbad, men eftersom man inte delade upp dem, med problem och spred ut dem över en större yta så förflyttades endast dessa. De som bodde i problem området flyttade till Patriks område. Detta medförde stora svårigheter för alla som bodde där sedan innan. Under uppväxten sade ofta Patriks mamma att han var oduglig och han fick ta mycket skit hemifrån. Detta skapade en känsla av att inte räcka till. Patrik blev även misshandlad av sin pappa. Under Patriks uppväxt så var det inte mycket vilja att skapa drömmar som alstrats. Han var ganska lat och ville inte skapa så mycket.
Patrik har en bror som är ett par år äldre. Som för de flesta småbröder så verkade brodern som en föreblid för Patrik. Brodern började dricka mycket tidigt och även med droger. Brodern började injicera redan vid 15 års ålder. Patrik följde snart i sin brors fotspår. Han var medveten om att det var fel att ta droger men hade inte mycket till annan väg att gå. Patrik hade inte någon bra förebild som visade på en annan väg än missbrukets. Patrik började dricka mycket tidigt. Han började med droger runt 13 års ålder. Då visste han inte mycket om de allvarliga konsekvenserna som följer drogbrukande. Snart började Patrik med heroin och fastnade fort. När beroendet fanns där så var det inte mycket som han kunde göra. Det enda som gällde var att få tag i pengar för att få sina droger. Patrik var tidigare mycket impulsiv och svårt at kontrollera sina känslor vilket han lärde sig med heroinet i kroppen.
Patrik om brottsprevention
Patrik tror att man måste kunna tänka själv för att inte begå brott. Det är viktigt att lära sig konsekvens tänkande så att man vet vad det är man ger sig in på. Något som påverkar mycket är om man är tacksam för det lilla man får, vilket är mycket viktigt för ett lyckligt liv. Föräldrarna spelar en väldans stor roll för deras barns framtida handlande. Han tror att det är viktigt att en förälder är en god förebild, omtänksam, ärlig, kärleksfull och mycket mer. Patrik tycker att kriminalvården ska lyssna på dem som vet. Alltså att de ska lyssna på brottslingar och före detta brottslingar, som verkligen vet hur saker går till i den hårda världen. När
Patrik satt inne så blev han erbjuden ett ”tolv stegs program” för att göra sig av med sitt drog missbruk. Detta är han mycket tacksam för och det har hjälpt honom ur missbruket. För att kriminalvården ska fungera bra så krävs det att man undersöker varje person och anpassar någon form av behandling till just den. I fängelset borde man också få lära sig alla vardagliga saker som krävs för att man ska fungera i samhället som T.ex. att söka jobb, skaffa sig en lägenhet med mera.


Veronica 40år
Veronica växte upp i en av Stockholms förorter hon hade en bra uppväxt utan problem hemma. Veronica var en ganska vanlig tjej men hon var en ledande typ. När Veronica var 13 år gammal så var hon som många andra 13 åringar, letande och undrande. Hon hade börjat leta efter sig själv och trygghet i olika vuxenroller. Hon och hennes tjej kompisar började umgås med äldre killar, och snart hade hon en äldre pojkvän. Det var han som bjöd henne på droger första gången. Det var en fantastisk känsla av att vara bortkopplad från verkligheten. Mellan att Veronica var 13 och 25 så tog hon Amfetamin en eller att par gånger i månaden. Det var mest som en kul grej. ”i början var det bara en lek”. Hon dolde det väl för sin familj men Veronica tror ändock att de hade sina föraningar. När Veronica växte upp så fanns det inte så mycket information om droger och än mindre i skolan. När Veronica var ungefär 25 började allvaret, hon blev då beroende. Hon ökade då sin konsumtion väldigt och hade inte längre råd att betala. Veronica började då med bedrägerier för att kunna betala sina droger. Det blev mer och mer organiserat men tillslut så åkte hon fast. Från och med hon var 33 år så åkte hon in och ut från fängelset flera gånger. Där inne bestämde hon sig för att sluta. Hon var trött på sitt gamla liv. Hon gick då ett ”tolv stegs program”, och är nu drogfri.
Veronica om brottsprevention och fängelse vistelse
Girighet påverkade Veronica mycket under hennes brottsliga karriär. Girigheten är betydelsefull att förstå, att det man vill ha inte nödvändigtvis inte gör en lyckligare. Detta är något som hon tycker att man ska förstå. På Veronicas fängelse fanns det något som kallas för motivations avdelning. Denna var drogfri och inriktade sig mer på att förebygga ett återfall till kriminellt beteende. Veronica tycker att hela fängelserna skulle vara på det sättet för att mer effektivt förebygga återfall. Veronica gick tolvstegsmetoden för att bli kvitt sitt missbruk. Det har fungerat bra än så länge.

Ahmed 28 år
Ahmed kommer från Iran. Där bodde han till och med han fyllde 13 då han flyttade till Sverige med sin familj, mamma pappa och en lillebror. I Iran var det krig från att Ahmed var sex år gammal. Från sex års ålder har han upplevt oräkneliga traumatiska händelser. Med hemska syner, vänner och släcktingar som gått bort och mycket annat som inte går att beskriva i ord. När familjen äntligen kom bort från allt elände, till Sverige, ett land där välfärden är bland de bästa. Där följer 3 år av dagligt misshandel. Familjen har flyttat till en ”liten håla” i Sverige. I denna håla är Ahmeds familj den första med invandrarbakgrund. Det är väldigt många som har fördomar mot dem, kanske framförallt ungdomar. Ahmed blir inte allas accepterad i sin nya skola. Han får stryk varje dag i tre års tid av andra elever. Det görs ingenting på allvar åt Ahmeds problem. En del samtal i skolan, men inget som på allvar skulle kunna påverka. Det fanns ingen som lyssnade på honom i hans desperata rop på hjälp. Familjen flyttar till Stockholm där Ahmed snabbt blir accepterad av andra invandrare. Han kommer med i ett invandrargäng. Ahmed hade då väldigt svårt att kontrollera sig själv. Det var väldiga aggretioner som låg och bubblade i Ahmed. Han hävdade sig mycket i gänget och fick snart en ledande roll. Det är mycket smårån och misshandel som gänget sysslar med. När Ahmed var 24 år gammal åkte han fast för mordförsök i 2 år.
Ahmed om brottsprevention
Ahmed tycker att det ät viktigt att lära barn konsekvenstänkande. Att ge barn respekt så att de ska lära sig att ge det tillbaks till sina medmänniskor. Han tror att mycket bygger på respekt.

Tom 23år
Tom växte upp i en förort till Stockholm. Han hade en bra uppväxt med snälla föräldrar som skilde sig när han var 17 år gammal. En nära kompis till Tom hade en bror som var kriminell. De yngre killarna såg upp till honom och tyckte att det var ballt att han hade så mycket pengar hela tiden. Killarna blev med i storebroderns gäng, där de hängde med på allt möjligt, inbrott och mycket annat. Tom tyckte mycket om den höga levnads standard som följde av kriminaliteten. Några goda saker som kriminaliteten medförde var bland annat pengar, tjejer, klockor, kläder och mycket annat. Tom började även med droger, det var mest brass som gällde men även än del partydroger. När Tom var 21 år åkte han in 11 månader för rån.
Tom om brottsprevention och fängelse vistelse
Enligt Tom så är den information som KRIS ger till skolklasser är mycket viktig. Han tycker att det skulle utökas så att fler klasser fick höra hur det är att vara kriminell eller missbrukare. Så att man blir avskräckt. Tom tycker att fängelset är mer förvaring än vård. På kåken tvingas man ihop med en massa människor utan sin egen vilja. Det är bara knark och brott snack vilket inte leder till att man börjar tänka i hedliga banor. Tom säger lite skämtsamt att samsittning med tjejer nog vore an bra grej på kåken.

Allmän analys
Fyra av de tillfrågade började med sitt kriminella beteende runt tretton års ålder. Vilket är mycket tidigt. I tretton års ålder är man mycket lättpåverkad. Man har relativt lätt att ta till sig olika beteenden, man prövar olika vuxenroller i sökandet efter sin egen identitet. Om de tillfrågade haft problem i förhållandet till sina föräldrar så kan gänget agera extra förälder. Gängets normer blir då speciellt viktiga och de visar sig gärna som starkast eller värst. För tre av de tillfrågade så har det varit drogmissbruket som tvingat dem till att begå brott. De har inte haft något val att begå brott utan det har varit ett tvång när de satt fast i drogens järngrepp. Det är tre av dem som har påverkats mycket av deras aggressiva beteende. Som har gjort att de begått brott.
Motiv, tillfälle och brist på kontroll
Detta är kriterier som ska vara uppfyllda för att brott ska begås. För att dessa kriterier ska gälla så krävs: Att personen ska anse att handlingen är brottslig. Tillfälle är något som ingen av de tillfrågade haft problem att hitta. Det har alltid funnits där. De har även sagt att man lär sig se fler och fler möjligheter att skaffa sig det de vill ha. För fyra av de tillfrågade så har motivet varit så starkt att kontrollen försvann. Deras behov har varit så starkt att de har varit bereda att ta till de medel som krävs för att tillfredställa sina behov.
Den födde brottslingen
Det är väldigt svårt att säg om någon av dem har det kriminella beteendet i sina gener. Men det är med all sannolikhet inte den avgörande faktorn utan att et endast skulle påverka dem indirekt. Något som däremot mer kan påverka är mottagligheten för narkotika. Där tror man att arvet spelar en större roll.
Alla fem personer jag har talat med har utvecklats mycket i sitt tänkande. Många av dem har helt kommit ifrån sitt kriminella tänkande. Alla har de lärt känna sig själva, men kanske många gånger på en alltför tuff väg. Deras tänkande är oftast väldigt sunt och de lever nu för saker som de verkligen tror på.


Kriminologisk analys av varje person

Carl
Det är mycket svårt att hitta en kriminologisk förklaring till varför Carl begick brott. Han är verkligen inte en brottsling som passar in i kriminalstatistiken. För att detta ska kunna göras krävs att en del antaganden tas. Jag ber er uppmärksamma att detta är rena spekulationer. Låt oss säga att Carl är än av de många barn som haft en besvärlig uppväxt, men inte blivit kriminell i tidig ålder. Han sade själv att han haft en normal uppväxt. Men det kan ha varit små faktorer som spelat in stort och nu påverkade honom i hans vuxna liv. deetta skulle kunna vara en viktig faktor. Carl fick ingen klar bild av gott och ont av sina föräldrar. Vilket medförde att han har dålig självkontroll. När han då hamnade i denna traumatiska situation så överreagerade han och tappade totalt kontrollen. Med svårkontrollerade impulser och svag samhälls bild så var droger den enda rätta vägen.

Patrik
Det kriminologiska perspektivet tar upp trasslig uppväxt som en av orsakerna till att man begår brott. Det kan vara en faktor till att Patrik blev kriminell. För att kunna leva i ett samhälle krävs att men kan kontrollera sina impulser, vilket Patrik hade vissa problem med. Det är föräldrarna som lär barnen kontrollera sina impulser. Föräldrarna lär barnen rätt och fel genom bestraffningar och belöningar. Vilket påverkar barnets uppträdande, och man lär sig självkontroll. Under intervjun såg jag tecken som tydde på att Patrik och föräldrarna haft dålig kontakt. Det kan leda till att barnet inte lär sig de rätta reglerna. Om föräldrarna inte ger en konsekvent bild av hur de blir tillfredställda av barnet, så får barnet svårt att koppla ihop sitt eget beteende med belöningar och bestraffningar. T.ex. ibland får man stryk för att man diskar och ibland för att man inte gör det. Detta kan leda till att barnet inte får ett långsiktigt konsekvenstänkande. Vilket gör så att barnet handlar efter impulser T.ex. att stjäla, slåss eller fly genom drogmissbruk.

Veronica
Spänningar mellan barnets värld och vuxenvärlden kan vara en av orsakerna till att Veronica blev kriminell. Som nybliven tonåring sökte hon sin plats i tillvaron.
Gruppen som Veronica var med i gav henne en viss trygghet, gemenskap och lite spänning. Narkotikabrottsligheten går i vågor. Det var en våg i slutet av 60-talet där många ungdomar började bruka droger. Veronica var med i den vågen och var en av dem som fortsatte sitt drog användande. En trolig orsak till denna våg är att tillgängligheten av droger ökade under den tiden.

Ahmed
Det finns en koppling mellan de ungdomar i gängen som är mest kriminellt belastade och konflikter med lärare och skolkamrater. Ahmed hade stora konflikter med framförallt skolkamrater men även lärare, vilket kan ha gjort så han fick en ledande roll i gänget. I gängen erbjuds spänning och gemenskap vilket Ahmed länge saknat.
När man som invandrare kommer till ett nytt land försvinner mycket av den sociala kontroll som fanns i hemlandet. Regler är mycket olika i olika länder. I T.ex. det är en väldigt stor del av de som lagförs för mord eller dråp som invandrat från Finland. Det kan ha att göra med en annan syn på brott och annat vilket kan visas genom att Finland har minst dubbelt så hög mord och dråpbrottslighet som Sverige. Detta är vårt grannland men ändå skiljer det sig så mycket. Man kan då tänka sig hur annorlunda normerna kan vara i länder på andra sidan jorden. Något som också kan påverka är flytten från landsbygd till stad, där det finns mycket större risker och möjligheter att begå brott. En annan faktor som kan ha påverkat är den sociala utslagningen som ägde rum under 90-talet. Det påverkade våldsutvecklingen och det blev allt vannligare att bära kniv bland ungdoms gäng.<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför begår människor brott?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-20]   Varför begår människor brott?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2918 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×