Psykopatens värld

1 röster
15305 visningar
uppladdat: 2004-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vad är psykopati?
Ordet Psykopati kommer från grekiskan och är uppdelat i två: Psyche är den första delen och betyder själ eller sinne, den andra delen är Pathos betyder lidande.
Psykopati är en personlighets störning som utmärks med frånvaro av skuldkänslor, oförmåga att skjuta upp och ge sig till tål med saker, obenägenhet att underordna sig samhällets regelsystem och normer samt höra krav från andra. Psykopater har en dålig självbild som inte alls stämmer överens med samhällets bild. De har också väldigt svårt att leva sig in i andra människors situationer och känna empati för andra människor. De har väldigt svårt att lära sig av sina misstag, för att de inte ser när de har gjort rätt eller fel.Förekomst
Psykopati visar sig ofta i tidig ålder, genom skolkning, snatteri, slagsmål, vandalisering etc. det är mycket vanligt att beroenden skapas, så som cigaretter sprit och droger. Alltså ganska vanliga ungdoms brott, men det kriminella beteendet visas på ett tydligare sätt. Senare fortsätter de sociala problemen. Det är mycket saker som blir flyktiga och oseriösa T.ex. anställningar, uppsägningar, relationer, kärleks affärer och traslig ekonomi. De har även svårt att planera och förutse. Psykopati är väldigt svårt att bota men brukar mer eller mindre växa bort med åldern


Orsak
Det finns ingen klar och tydlig orsak till att man blir psykopat. Det finns flera teorier, men de säger inte tillräckligt mycket för att man ska kunna dra tydliga slutsatser utifrån dem. det finns två viktiga teorier, den ena grundar sig på genetisk betingning och kallas natur teorin. Den andra grundar sig på dålig social kontakt och kallas då miljöteorin.
Enligt psykodynamisk synvinkel så kan psykopati förklaras genom svagt utvecklat överjag (samvete, normer, ideal). Orsaker till detta ligger i den tidiga barndomen och är kontaktbrist, isolering samt normlöshet under den tidiga barndomen.
Hjärnskador i tidig ålder kan ge hormonella störningar som sedan visar sig i isolering och sökande efter spännande upplevelser.
Natur teorin denna teori grundar sig på forskning som visar att både biologiska och genetiska faktorer styr och påverkar vårat temperament. Forskningen beskriver också hur vissa former av hjärnskador kan ge psykopatliknande symtom. Enligt socialbiologin beskrivs psykopati som en genetiskt betingad reproduktions strategi, och inte som en psykisk stöning. Socialbiologer säger att människans viktigaste uppgift är att föra sina gener vidare till nästa generation. Det finns flera olika reproduktions strategier. Den kanske vanligaste är att skaffa sig få barn, uppfostra dem med kärlek och omsorg för att öka deras chanser att överleva. En annan strategi är, att skaffa så många barn som möjligt så att i alla fall några måste överleva.
Psykopater är extremer inom den senare nämnda. De sprider sina gener vidare utan personligt engagemang. För manliga psykopater gäller det alltså att vara tillsammans med så många kvinnor som möjligt, göra de gravida och sedan lämna dem. Om psykopaten inte är attraktiv och charmig, lyckas de bäst genom att manipulera, lura och bedra genom en felaktig bild av sig själva och deras position.
Miljöteorin det finns en väldigt populär generalisering om var psykopati är: att störningen uppstår på grund av tidiga psykiska trauman eller svåra upplevelser t.ex. Fattigdom, känslomässiga eller fysiska förluster, övergrepp, avvisande föräldrar, inkonsekventa uppfostrings metoder etc. Det är inte alls en så tydlig bild man får från klinisk erfarenhet och forskning. Det är svårt att se om psykopati är en direkt följd av sociala eller miljömässiga faktorer så som misshandel och försummelse. Barn som råkar ut för detta kan drabbar av svåra psykiska skador. Drabbade barn har ofta lägre intelligenskvot och löper större risk att drabbas av depressioner, självmord och drog problem. De är ofta mer utåtagerande. Misshandlade barn är mer våldsbenägna, blir argare, vägrar och saknar entusiasm. I skolåldern blir de ofta hyperaktiva, saknar självkontroll och är illa omtyckta. Alla dessa symtom behöver inte betyda att de är psykopater. Dessa problem med misshandlade barn och deras symtom skulle kunna avhjälpas, men det är inte troligt att antalet psykopater sskulle minska.
Natur och miljö

Psykopater

Har du någonsin begått ett våldsbrott?
Nej svarade mannen, men en gång var jag tvungen att döda en person.
Diane Downs sköt sina egna barn för att vinna en man som inte ville ha barn. Hon beskrev sig själv som det verkliga offret.

John Gace var entreprenör i des Plaines i Illinois och utsågs till ”Årets man” av Juniorhandelskammaren. Han underhöll barn som ”clownen Pogo”, fotograferades med en president fru och mördade trettiotvå unga män på 1970-talet. De flesta kropparna begravde han i källaren i si...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykopatens värld

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-20]   Psykopatens värld
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2919 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×