Reumatism

1 röster
30432 visningar
uppladdat: 2004-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Reumatologin, läran om de reumatiska sjukdomarna, innefattar något hundratal sjukdomar som framför allt drabbar leder och bindväv. Många utav sjukdomarna är mycket ovanliga. Det är immunförsvaret som av okänd anledning reagerar fel och börjar angripa den egna kroppen. Hur själva immunförsvarsattacken går till kan forskarna förklara idag, men vad som utlöser den och sedan håller den igång vet man inte.

Historia
Reumatiska sjukdomar har drabbat människor i tusentals år. Ordet ”rheuma” kommer från grekiskan och betyder ”flöde”, ”utsöndring”. Förr i tiden trodde de gamla grekerna att vissa ledsjukdomar orsakades av en ond vätska som bildades i hjärnan och sen droppade ner i lederna.


Reumatiker saknar ”avstängningsknappen” som gör att försvarscellerna drar sig tillbaka efter att de förintat det som ställt till besvär. Inflammationsattacken tillåts alltså fortsätta och blir mer eller mindre kronisk (ihållande sjukdom), trots att den skadar den egna vävnaden. Om den aggressiva processen inte hejdas på medicinsk väg, kan brosk och andra vävnader skadas allvarligt. I värsta fall inom bara några månader.


Reumatiska sjukdomar drabbar eller ger huvudsakligen besvär från rörelse- och stödjeorganen. Hit räknas extremiteter, bäcken, kotpelare, skelett, muskler, bindväv och andra mjukdelsvävnader som omger lederna.
Många tror att reumatiska sjukdomar bara drabbar lederna och resten av rörelseapparaten. Men inflammationsprocessen sparkar också igång inflammationer som till slut kan angripa andra organ i kroppen och även ge allmänna symptom, t ex svår trötthet. Sådana sjukdomar brukar kallas systemiska sjukdomar. Även kronisk ledgångsreumatism, som inte klassas som systemsjukdom, kan drabba andra organ än lederna.
De reumatiska sjukdomarna kan delas in i två huvudområden:
Inflammatorisk och icke-inflammatorisk reumatism.
Ledgångsreumatism, Bechterews sjukdom och SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) är några av de inflammatoriska sjukdomarna. Till de icke-inflammatoriska sjukdomarna hör t ex Fibromyalgi och Artos.


Det finns ca 1 miljon reumatiker i Sverige. 1200-1500 av dem är barn eller ungdomar som drabbats av kronisk ledinflammation. De flesta reumatiska sjukdomar börjar tidigt, redan i 20-30 års ålder. Den vanligast formen av reumatism är ledgångsreumatism (reumatoid artrit), som drabbar knappt 1% av befolkningen.
Det finns många saker som ligger till grund för sjukdomen, men vad som är den ursprungliga orsaken till denna mångtusenåriga sjukdom vet man inte. Och eftersom man inte vet vad som orsakar denna rubbning i immunförsvaret, finns det heller inget botemedel. Det finns däremot mediciner som fungerar antingen genom att bildningen av försvarssubstanser i immunförsvaret styrs om, eller genom att bekämpa inflammationen. Det lönar sig alltid att försöka behandla inflammationen, eftersom graden av inflammationen står i relation till graden av broskförstörning.


Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA) är en vanlig sjukdom som drabbat ca 70 000 svenskar. Det är en inflammatorisk sjukdom som för det mesta drabbar människor i medelåldern, men barn och ungdomar kan drabbas av en särskild form av ledgångsreumatism som heter Juvenil kronisk artrit. Det är fler kvinnor än män som får sjukdomen Men det finns också många andra sjukdomar son angriper lederna, ledvärken kan vara en sjukdom i sig eller så är den en följd av andra tillstånd.
Symtomen kommer ibland smygande med värk, stelhet och svullnader i händer och fötter. Av de drabbade kan hälften säga exakt när de märkte första symtomen.
För att man ska ställa diagnosen reumatoid artrit ska minst 4 av 7 av de här symtomen finnas:

Morgonstelhet i minst en timme.
Svullnad i tre eller flera ledområden.
Svullnad i antingen handled, knoge eller i fingerledens närmaste knoge.
Symmetrisk svullnad, d v s inte bara i en hand år gången.
Reumatiska knutor.
Reumatoid faktor, RF, är konstaterad.
Förändringar i handskelettet som syns på röntgen


Ett par andra reumatiska sjukdomar.
· Bechterews sjukdom är en kronisk reumatisk sjukdom i ryggradens leder. Unga män drabbas mest.

· Septisk artrit är när bakterierna som uppstår når ledhålan, antingen via blodet eller öppna sår. Det är en allvarlig sjukdom som visar sig genom rodnad, svullnad och värk i leden.

· Kristall artrit består av en hel grupp med sjukdomar som orsakas av kristaller av att olika salter fälls ut i leder och ger upphov till inflammationer i en eller flera leder.

· Reaktiv artrit är en följdsjukdom till infektioner efter t ex salmonella och matförgiftning i bl. a urinvägarna och mag-tarmkanalen.

· SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) är sex gånger vanligare hos kvinnor än män. Den är inflammatorisk och drabbar många organsystem. Vid svåra former av sjukdomen drabbas också de inre organen som t ex hjärta och njure.

· Fibromyalgi drabbar mest kvinnor i barnafödande ålder. Sjukdomen kan bero på ensidiga arbetsställningar, sömnsvårigheter och psykisk och fysisk belastning.

· Heberdens knutor är en nedbrytande ledsjukdom som drabbar fingrarnas yttre leder. Det är när brosk, ben och mjukdelar växer till på leden som knutorna uppstår. Det drabbar mest personer i medelåldern och hela nio gånger vanligare hos kvinnor än hos män.


Sammanf...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Reumatism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-10

    Jag har denna typ av sjukdom;

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-21]   Reumatism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2943 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×