Datakunskap och Ergonomi

5 röster
91273 visningar
uppladdat: 2004-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.1 Allmänt om datorer

Under 80-talet så användes datorer enbart av stora företag som hade specialutbildad personal för att sköta dom. På den tiden bestod datorerna av en dator och en mängd terminaler som var kopplade samman med varandra. Då var datorerna väldigt stora, känsliga för temperaturförändringar och för hög luftfuktighet och även väldigt dyra att skaffa.

1.2 Persondatorn, PC (Personal Computer)

1981 kom den första persondatorn och den tillverkades av ett företag som heter IBM. Med persondator så menas det att det är en dator som är helt fristående och fungerar på egen hand. Då hade man ingen aning vilken utveckling som det skulle bli av persondatorn och att så gott som varje hem och även skola skulle skaffa sig åtminstone en.
Den vanligaste datorn i dagens läge är dom IBM-kompatibla datorerna (PC). Dom fungerar likadant som en vilken IBM dator som helst, men med undantaget att det är andra tillverkare av hårdvaran (se stycke 1.10). Det finns dock mer än ett datasystem och ett annat kallas Macintosh som tillverkas av Apple, men dom används mest av företag som trycker saker tex. tidningar.
Med hjälp av utvecklingen av persondatorn så har den blivit mindre, billigare, snabbare, men framför allt mycket mer användarvänlig, så pass att även ett barn kan hantera dem. Att programmera är även det en sak som många inte längre behöver kunna för det finns program som man kan skaffa som kalkylering, ordbehandling och registerhantering m.m.

1.3 Processorn, CPU (Central Processing Unit)

Processorn är datorns hjärna och den finns inne i ”lådan” alltså datorns systemenhet. Den ansvarar för att arbetet i datorn överhuvudtaget ska kunna bli utfört. Processorn hämtar sina order ifrån primärminnet (se stycke 1.4) och gör det den ska göra. Dess hastighet räknar man i MHz (Megahertz).
När man ska beskriva sin dator så är det oftast just processorn som man talar om. Om man säger att man har en dator med en 486-processor så kallar man den helt enkelt för en 486:a. Den värsta datorn som finns nu (1998) är en PentiumII- processor och tillverkas av Intel. Olika tillverkare av processorer har andra benämningar på sina egna processorer.

1.4 Internminnet

Internminnet är datorns arbetsplats. Det är där arbetsminnet och primärminnet (ramminnet) finns. Datan och programmen som används den stunden bearbetas där. Internminnet anges i MB (Megabyte) och varje MB är en miljon tecken.
Hastigheten av ramminnet beror på hur hög cykeltid som det har. Under en minnescykel så läses eller skrivs det en minnescell och det kallas access. Därför kallas internminnets snabbhet accesstid.

1.5 Sekundärminnen

När man stänger av datorn försvinner allt som finns i internminnet och då måste man ju självklart kunna spara informationen permanent någonstans och det är vad sekundärminnet är till för. Sekundärminnet består av hårddisk, disketter, CD-ROM och även DVD.


1.5.1 Hårddisk

Till dom flesta persondatorerna ingår det en hårddisk. En hårddisk är det största sekundärminnet till datorn. Storleken anges vanligtvis i MB (Megabyte) eller vid större storlekar GB (Gigabyte) som är 1 000 MB. Storleken kan variera ifrån 1 GB till så mycket som 20 GB (1998). Det behövs större och större hårddiskar eftersom programmen bara blir större och större.

1.5.2 Disketter

Diskettstation är något som även det ingår till en vanlig persondator och i den kan du sätta in disketter som du kan lagra information på. Fördelen med disketter gentemot hårddiskar är att du kan förflytta information på ett smidigt sätt, men dock bara små filer. En diskett rymmer vanligtvis 1,44 MB.

1.5.3 CD (Compact Disc) -ROM (Read Only Memory)

En CD-skiva används för att lagra lite mer krävande filer som bilder och ljud. Dom rymmer vanligtvis ca 650 MB. Du måste ha en CD-ROM enhet inkopplad för att kunna läsa av en CD-ROM skiva. För att kunna lagra information på en CD-skiva så krävs det att man har en CD-brännare.
Med ROM så menas det att man endast kan läsa ifrån skivan och inte kunna lagra information på den.

1.5.4 DVD (Digital Video Disk) –skiva

En DVD-skiva är ungefär samma sak som en CD-skiva, men med undantaget att du kan spara upp till 17 GB på den. Det som gör att DVD-skivan kan lagra så mycket plats är att den kan lagra information på båda sidor i två lager och informationen packas även tätare för att få in så mycket som möjligt på så liten plats som möjligt.

1.6 In- och utenheter

När man pratar om in- och utenheter så menar man tex. musen, tangentbordet, bildskärmen och skrivaren. Dom sakerna behöver man för att kunna skapa kontakt mellan dig och datorn.
Med musen och tangentbordet så kan du tex. starta ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word och skriva en text eller kanske lägga in en bild. Bildskärmen har man för att man ska se vad man gör på datorn och vilka program som man öppnar. För att sedan få ut tex. en bild så skriver man ute den på skrivaren. För att lyssna på musik ifrån en CD-skiva som man har satt in i datorn måste man ha ett ljudkort och högtalare. För att själv spela in ljud på datorn så måste man ha en mikrofon.

1.7 Skrivare

Till dom flesta datorer finns det en skrivare inkopplad. En skrivares kvalite beror på hur många punkter per tum dpi (dots per inch), så en skrivare med 600 dpi skriver 600 punkter per tum. Det finns framför allt tre typare av skrivare och det är laserskrivare, bläckstråleskrivare och matrisskrivare.

17.1.1 Laserskrivare

En laserskrivare kan skriva ut bilder i väldigt bra kvalité, upp till 1200 dpi. Den är väldigt tystlåten och i längden tjänar man på att köpa en laserskrivare ifall man är flitig på att skriva ut papper pga. att färgpatronerna är billiga.

1.7.2 Bläckstråleskrivare

Vad en bläckstråleskrivare gör är att den sprutar ut som små bläckstrålar som bildar skrivtecken. Kvalitén kan skifta efter vilken bild man skriver ut därför en bild i färg endast skrivs ut i ca 300 dpi medan samma bild i svartvitt blir mellan 720-1440 dpi (beroende på skrivare). En bläckstråleskrivare är billig att köpa, men färgpatronerna är dyra.

1.7.3 Matrisskrivare

Matrisskrivaren fungerar på så vis att genom att den har små nålar som slår emot ett färgband så bildar den tecken. Det finns olika antal nålar beroende på hur bra kvalité man vill ha på utskriften. Nålarna kan variera mellan 9 och 36 stycken. Det finns dock ett antal nackdelar pga. att den det är så pass högljud och att kvalitén inte kan mätas med en vanlig bläck- eller laserskrivare. Det finns ändå två fördel med matrisskrivare och det är det att det går att göra genomslagskopior och dom är hyfsat billiga att ha.

1.8 Filer (File)

En fil är en avgränsad samling data och kan bestå av ett program, en text, en kalkyl eller en bild. Du kan även ändra en fil, läsa den, skriva ut, kopiera, ta bort den eller flytta den. Det går även att förändra filens rättigheter och genom att tex göra den skrivskyddad kan man inte ändra på den.

1.9 Mjukvara

När man pratar om mjukvara så menare man dataprogram. Alltså all mjukvara måste lagras på något slags minne som tex en hårddisk eller en cd-skiva, för annars kan datorn inte läsa den eller bearbeta den.

1.10 Hårdvara

Hårdvara är delar inuti datorn som man kan ta på helt enkelt.

1.11 Operativsystem

Operativsystemet sköter kommunikationen mellan processorn och programmen i datorn. Det vanligaste operativsystemet är självklart Windows (95, 98), men det finns även andra till persondatorn som DOS, OS/2, Windows NT och Linux. Till Macintosh finns ett operativsystem som heter System 7.
Det hela fungerar genom att operativsystemet läser in de program som du startar upp ifrån primärminnet och starts därifrån, sedan skickar det instruktionerna till programmet om vad det ska göra tex att det ska skriva in just det tecknet där och det sköter kopiering, radering osv.
För att göra datorn så användarvänlig som möjligt har man skapat som ett skalprogram över det verkliga för att underlätta användningen av det. För DOS använder man Windows och till OS/2 Presentations Manager. Vid dom nyare Windows versionerna så ingår skalprogrammen med operativsystemet.
Något som man ska tänka på när man ska uppdatera operativsystemet är att efter själva operativsystemets namn står det några siffror och dom talar om vilken version det är av programmet och desto högre nummer desto nyare version.

1.12 Miljöer

Miljöer inom data är inget mer eller mindre än de datorer och den kringutrustning som finns till dom som antigen företag eller organisationer använder sig utav.

1.13.1. Datakommunikation

Det som menas med datakommunikation är att data överförs med hjälp av enbart datorer och det kan ske genom via ett datanät eller via telenätet. För att datorerna ska kunna få kontakt mellan varandra måsta dom vara sammankopplade i ett nätverk och dom vanligaste nätverks typerna är fjärrnät, WAN (Wide Area Networks) och lokalnät, LAN (Local Area Networks).

1.14.1 Lokala Nät (LAN- nät)

Med LAN- nät menas det att ett antal datorer inom ett begränsat område som ett kontor eller en byggnad kopplas samman så att dom kan t.ex. dela programvara, lagringsutrymme, skrivare och så att dom kan kommunicera mellan varandra genom e-post eller liknande.
LAN- nät underlättar även t.ex. när ett program ska uppgraderas för alla användarna så behöver man bara installera uppgraderingen på huvuddatorn. Denna typ av nätverk kan även vara ihopkopplade med andra nätverk, stordatorer och minidatorer.

1.14.1 Komponenterna i ett lokalt nätverk

För att överhuvudtaget möjliggöra dataöverföring ifrån en dator till en annan så behöver båda datorerna ett nätverkskort. Sen i det här nätverkskortet anslutes det i sin tur till en nätverkskabel som kopplar samman arbetsstationerna (klienterna) till varandra. Det är även vanligt med att det finns en server som det finns ett nätverksoperativsystem installerat på.

Nätverksoperativsystemet

Nätverksoperativsystemet organiserar dataflödet i nätverket, med andra ord så ser den vilka användare som använder nätverket, den organiserar skrivarköer och delar ut resurser. Några exempel på nätverksoperativsystem är Nowell Netware, Microsoft Windows NT och UNIX.

Servern

Alla datorer är kopplade till servern och det är där som nätverksoperativsystemet är installerat. Den är ofta en kraftfull dator som utför flera tjänster åt dom övriga datorerna och dess riktiga uppgift är att hålla igång nätverksprogrammen.
Arbetsstationer (klienten)

De datorer som är kopplade till servern via en nätverkskabel kallas just arbetsstationer och det är på dessa datorer som arbetsredskapen finns som tex. egen hårddisk, cd-romläsare och diskettstation.

1.15 Fjärrnät (WAN- nät)

Man kommunicerar via telenätet eller satelliter när man använder fjärrnät, alltså man kan sitta i olika världsdelar och kommunicera genom datorn. Telenätet består oftast av vanliga kablar eller optiska fibrer. Dessa kablar är desamma som vi använder till telefonen och även satelliterna är samma, så signalerna till sänds lika fort som ljus.
Det finns något som heter ISDN-nät och det är ett slags telenät som gör det möjligt att skicka både ljud, text, data och bilder samtidigt. Det leder till att överföringshastigheten blir snabbare.
För att man ska kunna få kontakt med andra datorer över fjärrnätet så behöver man en dator, ett modem och ett kommunikationsprogram. Ska du använda ISDN-nät så måste din dator vara kopplad till en speciell utrustning som förstår sig på ISDN-nätet.

1.15.1 Modem (MOdulator och DEMoulator)

Man har ett modem för att man ska kunna sända och ta emot information ifrån nätet (telenätet). En del datorer har inbyggda modem medan vissa har fristående modem.
Ett modem fungerar på så vis att den gör om informationen som sänds ifrån datorn som är digitala signaler till analoga signaler som kan skickas genom telenätet. Sen sänds informationen vidare till mottagande modem som gör om informationen till digitalt så att datorn kan läsa det.
Hastigheten på överföringen av informationen beror på hur snabb överföringshastighet som modemet har. Ju snabbare överföringshastighet desto snabbare går det att t.ex. överföra ett dokument. Man brukar räkna hastigheten i bps (bits/s = bits per sekund) dom vanligaste modemen har hastigheten 56 kbps (56 000 bps).

1.15.2 Kommunikationsprogram

Det krävs att ett kommunikationsprogram är installerat på datorn för att man ska kunna använda modemet och kunna överföra data eller kommunicera mellan andra datorer. Med hjälp av kommunikationsprogrammet så blir det enklare för datorn och modemet att kommunicera mellan varandra. Överföringsprotokoll (består av regler för hur överföringen ska kontrolleras och hur fel sak fixas) ser till så att informationen mellan datorer sker snabbt och felfritt.

1.16 Möjligheter med datakommunikation i WAN

Har du WAN så har du tillgång till massor av olika elektroniska tjänster som kan oftast är gratis, men vissa kan kosta pengar.
Har du Internet så är det ännu lättare att söka reda på saker och du kan även skicka
e-post till alla som har Internet ute i världen.2. Ergonomi

2.1 Arbetsplatsen

Med ergonomi menas det att arbetsplatsen ska anpassas efter människorna och inte tvärtom. Det är inte allt för ovanligt att folk får besvär med nacken, skuldror och rygg om man sitter länge framför datorn och det kan lätt förebyggas genom just ergonomi.
Det är viktigt att du ska kunna variera din arbetsställning genom att du ska kunna ställa in arbetsstolen på höjden, sittdjupet och ryggstödet. Ingen sittställning är bekväm en hel dag så det är viktigt att även den kan ändras. Några andra saker som man ska tänka på är att tangentbord, bord, stol ska vara formgivna så att armbågar och händer får stöd och vid mus användning är det noga att den är rätt placerad nära tangentbordet och även där att armbågen får stöd.
Att göra små pauser i dataanvändandet är viktigt och även att motionera på fritiden för att förebygga olika slags arbetsskador.

2.2 Bildskärmen

Komplikationer som dataanvändare kan få som sitter mycket framför bildskärmar är att dom får olika slags ögonbesvär som sveda, gruskänsla, trötthet, huvudvärk, psykiska påfrestningar (långa laddningstider och strömavbrott) och även stress.
Viktigt att tänka på här är att bildskärmen ska ha ett stativ så man kan vinkla och vrida den efter eget behag.

2.2.1 Skärmstorlek

Storleken på skärmen anges i tum (sträckan mellan dom diagonala hörnen) och ska minst vara 14 tum, men 17 tum rekommenderas.

2.2.2 Flimmer

När en bildskärm flimrar så blir ögonen lätt trött och kan leda till värk i ögon och huvud. Flimmer uppstår när bildväxlingarna på skärmen sker för långsamt. På en normal bildskärm förnyas bilden 75 gånger/sekund och det upplevs inte som flimmer, men för att helt slippa flimmer så kan man inskaffa en LCD-skärm (Liquid Crystal Display)som är platt och innehåller flytande kristaller.

2.2.3 Teckenfärg och skärpa

Dagens skärmar har positiv polaritet (ljus bakgrund med mörk text) och det är det mes behagliga när man ska läsa text eller arbeta med den. Texten ska även vara skarp i kanterna och lika klar vart på skärmen den än står.

2.2.4 Elektriska och magnetiska fält

Strålning ifrån skärmar är egentligen inget annat är elektriska och magnetiska fält. Dom fälten kan eventuellt framkalla hudbesvär, känslighet för elektricitet och graviditetsstörningar.Vanliga strålningar för dagens (1998) bildskärmar:
Synliga optiska strålningar är ljuset som gör det möjligt att se vad som är på skärmen. Den typen av strålning ligger långt under gränsvärdet för skadlig strålning.
Ultravioletta strålningar som kommer ifrån skärmen är så gott som helt och hållet
ofarliga.
Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält är den strålning som kan påverka våran hälsa, men man vet inte till hur stor eller liten del den påverkar hälsan.
Elektrostatiska fält är den strålning som man tror ger hudbesvär, men man kan inte dra den slutsatsen ännu f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Datakunskap och Ergonomi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-05-25

    Det står:"Det vanligaste ope

  • Inactive member 2004-09-30

    Bra bra bra! Mycket användbar

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-21]   Datakunskap och Ergonomi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2944 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×