Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare del

1 röster
2461 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Intentionen med denna studie är att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens utformning på grundskolans senare del samt hur rektorn och läraren förhåller sig till ämnet. Studien visar att de flesta lärare från samtliga ämneskategorier är positivt inställda till ämnet sex och samlevnad. Detta oavsett om man undervisar i ämnet eller inte. Många lärare i undersökningen som inte bedriver någon form av sex- och samlevnadsundervisning kan även tänka sig att samarbeta med lärare som undervisar detta ämne. Det är rektorns ansvar att se till att man arbetar ämnesövergripande. Rektorerna i undersökningen har gett förtroendet till främst NO-lärarna att se till att styrdokumentens mål uppfylls. Oftast förläggs sex- och samlevnadsundervisningen till år 8 enligt denna studie och man lägger tyngdpunkt på fakta som bl.a. behandlar kroppens fysiologiska förändringar. Vår undersökning visar också att de medverkande lärarna inte är på det klara med om det finns någon handlingsplan eller arbetsgrupp som inriktar sig på ämnet sex och samlevnad. För att hålla sig uppdaterade vänder sig lärarna i studien sig till medier, skönlitteratur och RFSU:s hemsida. Någon fortbildning kring ämnet sex och samlevnad har dock inte lärarna medverkat i. Däremot sker det en kontinuerlig utbildning på skolan gällande värdegrunden för att få ett verktyg till att eleverna bl.a. ska utveckla hänsyn och respekt. Rektorerna är förövrigt positivt inställda till fortbildning då de anser att det gäller att följa med i utvecklingen. Ibland används externa organisationer till hjälp i undervisningen. Vår undersökning visar att det oftast är ungdomsmottagningen som ställer upp med den hjälpen. Rektorerna och lärarna ty...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare del

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare del
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29599 [2022-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×