Trashanken, Offret och Hon som är som vi – En textanalys med diskursiv ansats av ett antal artiklar om hemlöshet i GP

2639 visningar
uppladdat: 2008-01-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna uppsats är att undersöka diskursen kring hemlöshet i Göteborgs-Posten utifrån ett antal utvalda artiklar samt att undersöka hur hemlöshet och hemlösa framställs i dessa artiklar. Uppsatsens frågeställningar lyder: Finns det i de utvalda artiklarna en dominerande diskurs kring hemlöshet och hur ser den i så fall ut? Hur beskrivs hemlöshet och hemlösa personer? Hur kan beskrivningarna påverka hemlösas identitet? Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ textanalys med diskursiv ansats. Som analysredskap används olika idealtyper för att hitta det vanligaste och viktigaste i beskrivningarna av hemlösa. Empirin utgörs av 45 artiklar från GP som har samlats in med hjälp av Internet. De teoretiska perspektiven är social konstruktionism samt teorier om diskurs, stigma och stereotyper. I artiklarna finner uppsatsens författare att vad som sägs om hemlöshet och hemlösa är beroende av vem det är som talar. Diskursen upplevs inte hegemonisk utan präglas av olika aktörer som har olika ståndpunkter. Tre bilder av hemlösa har framkommit som dominerande och de motsvaras av idealtyperna ”Hon som är som vi”, ”Trashanken” och ”Offret”. I artiklarna tolkar författaren hur de hemlösas identitet kan konstrueras genom talet om hemlöshet och de bilder som framställs. De hemlösas uttryck i artiklarna tolkas som olika sätt att förhålla sig till det stigma som hemlösheten anses innebära. I övrigt kan även stereotypa framställningar tolkas som ett tydligare upprätthållande av gränsen mellan de som har ett hem och de hemlösa. Till viss del korrelerar uppsatsens resultat med tidigare forskning då denna visar på dels en komplex framställning ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Trashanken, Offret och Hon som är som vi – En textanalys med diskursiv ansats av ett antal artiklar om hemlöshet i GP

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-09]   Trashanken, Offret och Hon som är som vi – En textanalys med diskursiv ansats av ett antal artiklar om hemlöshet i GP
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29802 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×