Broar av högpresterande betong

2291 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete behandlar högpresterande betongs möjligheter i brokonstruktioner. I studien gjordes erfarenhetsåterföringar från Sverige och övriga världen kring HPB samt en beräkningsjämförelse av en redan konstruerad plattrambro. Erfarenheterna varierade mycket från land till land, vissa länder hade kommit långt i användandet av HPB jämfört med andra. Vid många projekt har man kunnat göra kostnadsbesparingar. Det har åstadkommits genom färre stöd, tunnare plattor och enklare gjutningar, ibland har man också räknat in det minskade underhållet och ökade livslängden. Det minskade underhållet och livslängden beror på beständigheten som är högre för en HPB. Vid beräkningsjämförelserna för plattrambron gjordes en utförlig beräkningskontroll av brobanans dimensioner och armeringsinnehåll. Den studerade bron, vilken var gjuten med kvalitén K45, jämfördes med alternativen i HPB och kvalitéerna K80, K100 och K120. För att ta reda på vilken betong som var mest lämplig, beaktades såväl produktions- som konstruktionstekniska samt ekonomiska aspekter. Beräkningarna och dimensioneringen utfördes med FEM-programmet BRIGADE, CAE broprogram kompletterade med handberäkningar. Med resultaten från beräkningarna gjordes en ekonomisk analys för att kunna jämföra hur de olika betongkvalitéerna förhåller sig mot varandra. Av resultatet från de jämförande beräkningarna kunde man konstatera att det var möjligt att tunna av brobanans tjocklek. Tjockleken kom att begränsas av de deformationskrav som ställs i BRO 94 inklusive supplement 4. Den ekonomiska vinsten var jämförelsevis liten för HPB vid försöket med plattrambron, vilket beror på det högre priset för en högpresterande betong och konstruktionstypen. Däremot så har den ökade livslängden och beständigheten ej beaktats vid jämförelsen som är till fördel för HPB. Sammanfattningsvis kan sägas att användning av högpresterande betong innebär en rad olika fördelar gentemot ko...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Broar av högpresterande betong

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Broar av högpresterande betong
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29864 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×