Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi

2353 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studiens syfte var att belysa självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi. Metoden var en litteraturstudie, och litteratursökningarna gjordes i CINAHL och Medline. Elva artiklar utgör studiens resultat. En stomioperation påverkar individers självbild, kroppsuppfattning och sexualitet. Studien visar att självbilden påverkas på så vis att det uppstår en känsla av förlust av den identitet en vuxen individ har skaffat sig i fråga om integritet, kontroll och oberoende, och många individer uttryckte depressiva tankar. För individerna förändras även den sociala situationen; alla berättar inte för personer i sin närhet om stomin och en del känner sig ensamma. Studien visade att individer med stomi hade sämre kroppsuppfattning än patienter utan stomi, många upplevde chock på grund av den kroppsliga förändringen, efter operationen. Vissa hade väldigt svårt att anpassa sig till kroppsförändringen medan andra upplevde att de blivit både friskare och starkare. Förlorad kontroll över ljud, lukt och avföring var ett återkommande problem. Majoriteten ansåg att stomin påverkade sexualiteten. Frågor gällande intimitet och att man inte känner sig sexig och attraktiv kom ofta fram vid intervjuerna. De som upplevde sig ha stöd från familj och vänner hade mindre anpassningsproblem. Mer forsk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29997 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×