Arbetsmotivation : Kan arbetsmotivation prediceras av ledarstil, kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder?

1978 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med den här studien var att undersöka om faktorerna transformational ledarskap, transactional ledarskap, kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder predicerar arbetsmotivation, utifrån Herzbergs motivations- och hygienfaktorer. Enligt tidigare forskning leder ovan nämnda faktorer till högre arbetsmotivation. Studien genomfördes med en enkät baserad på ledarskapsformuläret Multi Factor Leadership Questionnaire (MLQ-5X), Herzbergs motivations- och hygienfaktorer samt demografiska frågor. Resultatet visade att transformational ledarskap och ålder predicerade motivationsfaktorerna. Även hygienfaktorerna predicerades av transformational ledarskap men dock svagare. Ålder, kön, inkomst och utbildning hade ingen inverkan på vare sig motivations- eller hygienfaktorerna. En tolkning till resultatet kan vara att transformational ledarskap innehåller faktorer som ger goda förutsättningar att motivera medar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetsmotivation : Kan arbetsmotivation prediceras av ledarstil, kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Arbetsmotivation : Kan arbetsmotivation prediceras av ledarstil, kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30079 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×