Slussar i trollhättan

2 röster
9990 visningar
uppladdat: 2004-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning
Denna uppsats handlar om slussarna. Slussarna har funnits i Trollhättan sedan 1800-talet, anledningen till att de byggdes här var att det innan var stora fall så att båtar inte kunde åka igenom Trollhättan utan varor som färdades på båtarna fick lastas om till kärror och dras på landsvägen förbi fallen. Slussarna har byggts om flera gånger för att större båtar ska ha möjlighet att åka igenom. Slussarna har egentligen inte haft någon betydelse för Trollhättan förutom att det är många som åker dit på sommaren för att titta på fallen. Men slussarna har haft betydelse för industrialiseringen runt hela Vänern eftersom fler båtar har kunnat transportera sina varor tack vare slussarna.


Abstract Title: Sluices in Trollhättan
This essay is about the sluices in Trollhättan. The sluices has always been in Trollhättan since the 1800, the reason that they build it here is that it before was big falls so the boats couldn´t pass through Trollhättan and the products who were shipped on the boats, had to be put on barrels, and pulled on countrie roads, to get by the falls. The sluices has been rebuild several times so the bigger boats can pass it through. The sluices doesn´t really have had any meaning for Trollhättan except for the industrialization round about whole Vänern since more boats could ship their products thanks to the sluices.

Inledning
Slussarna har alltid varit viktiga, inte bara för Trollhättan utan för alla fartyg som vill transportera varor för utan slussarna skulle de inte kunna åka genom hela Göta Älv.
Slussarna som har funnits här i Trollhättan sedan 1800-talet har spelat roll för hur industrialiseringen runt Vänern har utvecklats. Slussarna har alltid varit en stor del i våra liv precis som i många andra av dem som bor här i Trollhättan. Så då tänkte vi att det skulle vara intressant att få reda på mer om slussarnas bakgrund.

Syfte och frågeställning
Syftet med våran uppsatts var att få reda på mera om slussarnas funktion eftersom de finns i Trollhättan och alltid har funnits i våra liv så såg vi detta som en ypperlig chans att få reda på mera om varför de finns här.
För att få reda på den information vi ville ha reda på så ställde vi oss följande frågor:
• Varför har vi slussar?
• Hur har slussarna utvecklats?
• Hur fungerar slussarna?
• Vad har slussarna haft för betydelse för Trollhättan?

Metod och material
För att få fram fakta åkte vi först ner till stadsbiblioteket och letade efter böcker. Men vi hittade inga böcker med den informationen vi ville ha. Så för att få information om slussarna tog vi tillfället i akt på Innovatum och kollade efter fakta på Internet där. På Internet fann vi information om hur slussarna fungerar och bilder på både gamla och nya slussar som vi sedan använde till att bygga våran egen konstruktion av slussen. Konstruktionen vi byggde är väldigt enkelt gjord. Vi använde oss utav kartonger som vi skar till något som liknade en sluss så mycket som möjligt med hjälp av bilderna vi hade.

Disposition
I rapporten har du redan läst våran sammanfattning och inledning. Efter det fick du läsa om våra frågor och vårat syfte med detta arbete. Efter detta kan du först läsa om varför vi har slussarna och vad de kan komma till användning för. Efter det följer lite fakta om vad slussarna har haft för betydelse för Trollhättan. Efter det kan du läsa om hur slussarna har utvecklats genom tiderna och sen hur de fungerar nu jämfört med förr. Till sist kan du läsa en avslutande diskussion där vi har använt våra egna tankar och åsikter som följs av en källförteckning.

Teoretisk rapport

Varför vi har slussar i Trollhättan
På Göta Älv har det alltid transporterats mycket varor på fartyg. Men eftersom det var omöjligt att åka med båtar i den stora fallen som fanns i Trollhättan så fick de lasta om varorna till kärror för att transportera dem på landsvägen förbi fallen. Men detta tog lång tid och krävde mycket arbete så i början av 1700- talet började man att fundera på att bygga slussar.

Vad slussarna har haft för betydelse för Trollhättan
När slussarna byggdes blev det lättare att transportera varor genom Trollhättan. Det gick också snabbare så det var fler fartyg som började transportera sina varor den vägen. Då tog industrialiseringen fart runt hela Vänern.

Hur slussarna har utvecklats
I början av 1800- talet var det tre första slussarna i Trollhättan klara och invigda. År 1900 utnyttjades slussarna till fullo och man började fundera på att bygga ut dem. 1905 tog staten över kanalbolaget därmed ändrades också namnet till Vattenfall. De första åren under 1900- talet arbetade styrelsen på många olika förslag på hur man skulle kunna bygga ut slussarna. 1908 lämnade de in flera olika kostnadsförslag på olika alternativ på utbyggnaden av slussarna. Det fanns alternativ med slussar från 3 meters djupgående till 7 meters djupgående fartyg. Ett år senare beslutades det att man skulle bygga ut hela farleden med ett djupgående på 4 meter. Men slussarna skulle byggas ut mer för att klara 5 meters djupgående fartyg. Redan samma år började man med utbyggnaden och 1906 var arbetet klart och den 25: e oktober invigdes farleden av Kung Gustav V.

Hur slussarna fungerar
De slussar som fanns i Trollhättan i mitten på 1800- talet styrdes för hand och man vevade för att öppna portarna. De slussar som finns nu är något modernare även om de är gamla. Det är el-mekanisk drift av både luckor och portar.
En sluss består av bassänger och portar som stänger in vattnet. När en båt åker in i den första och högsta bassängen stängs den in och portarna till nästa bassäng med lägre vattennivå öppnas lite så att vatten från den första bassängen rinner till den andra bassängen tills vattennivån är jämn på båda sidorna. Då öppnas portarna helt och båtarna kan åka igenom till den andra bassängen. Detta upprepas till nästa sluss tills båten har kommit förbi alla slussarna. Slussarna har dubbla bottnar så att vattnet ska fördelas jämt och bli lugna vattenrörelser vid både fyllning och tömning.

Avslutande diskussion
När vi skrev våra fakta kom vi fram till att slussarna har stor betydelse för många men egentligen inte så stor betydelse för Trollhättan mer än att det är ett fint ställe att sitta vid på sommaren men eftersom det var fall där innan så tror vi att det ändå hade suttit folk där och kollat på fallen istället eftersom det nästan är finare. Vi tror också att industrialiseringen hade tagit fart ändå för att man istället kommit på något annat sätt att transportera sina varor på istället för till sjöss.

Något som vi tycker vore bra är att det skulle gå fortare men ändå att vattnet är lugnt. Detta tror vi att detta skulle kunna ordnas genom att göra fler hål i portarna som vattnet kan rinna igenom. Man kunde också ha byggt två större slussar istället för fyra små. Det skulle troligtvis gå fortare och kräva mindre arbete vid själva byggnaden. Själva genomslussningen skulle också förmodligen gå snabbare. Vi tycker att det är tur att man kan styra portarna med el-mekaniska maskiner idag istället för att stå och veva varje gång en båt ska passera. Det skulle kräva fruktansvärt mycket arbete efter det åker igenom ganska många båtar på somrarna. Förr kunde man ha så eftersom då var portarna och båtarna mycket mindre och det åkte inte lika många båtar där då som det gör idag.

Vi har också funderat på varför de inte byggde slussarna större direkt istället för att göra dem större flera gånger. De hade alternativ på att bygga ut dem till 7 meters djupgående fartyg så varför gjorde de inte det direkt? De måste ju ha förstått att båtarna skulle bli större. Fast de kanske inte hade tillräckligt med pengar för att bygga ut eftersom det också kostar pengar men det måste ha kostat mer pengar att bygga om dem flera gånger. De måste förlora pengar också när de ska bygga om dem flera gånger eftersom de då måste stänga slussarna.

Att de byggde slussar i Trollhättan var ju egentligen inte så konstigt eftersom det var omöjligt att åka med båtar förbi de stora fallen. Förr var vägarna mycket sämre och man hade heller inga bilar utan man fick ha djur som drog vagnarna förbi fallen med varorna på. Idag hade det gått ändå om man hade fortsatt att lasta varorna i vagnar för idag finns det både bilar och bättre vägar, dock kräver det då mycket mer arbete och tar längre tid.


Vi kom också f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Slussar i trollhättan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-23]   Slussar i trollhättan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3032 [2021-03-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×