Potentialen för alternativ användning av processgaser vid SSAB i Luleå

1960 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta arbete är att studera möjligheterna att nyttja de biprodukter som bildas vid integrerad ståltillverkning hos SSAB Tunnplåt i Luleå. Biprodukterna i detta fall är de energirika processgaser som skapas från koksningsprocessen, masugnsprocessen samt LD-processen. Detta arbete har koncentrerats på att titta på de förutsättningar som finns för att separera ut metanet som finns i koksgasen för vidare användning internt inom SSAB-koncernen. Påpekas bör att en stor del av processgaserna som bildas vid koksverk, masugn och LD redan återanvänds internt på SSAB Tunnplåt AB som bränsle i flertalet processer. Överskottet av dessa gaser blandas och används sedan bland annat av det närliggande värmekraftverket, Luleå Kraft AB (LUKAB) och Nordkalk. Den del av processgaserna som inte används av SSAB eller externa företag facklas bort under kontrollerade former. Från koksverket bildas det årligen koksgas till ett energivärde av ca 1726 GWh och arbetets huvudinriktning är att studera förutsättningarna och följderna av att separera ut metangas från koksgasen. Detta för att sedan transportera metangasen till SSAB i Borlänge för användning som bränsle i någon av de två värmningsugnarna (ugn 301 och ugn 302) som idag eldas med olja respektive gasol. 2004 förbrukade ugn 301 gasol till ett energivärde av 513 GWh, motsvarande energivärde för ugn 302 som eldas med olja var 566 GWh. En fullständig separering, dvs. man separerar ut så mycket metangas som möjligt, innebär nästan en halvering av energiinnehållet i koksgasen, vilket motsvarar att den utseparerade metangasen skulle få ett energivärde på ca 800 GWh. Då inte metangasens energivärde räcker för att täcka båda ugnarnas energibehov föreslås att man ska göra beräkningar och kalkyler för att separera ut metangas till ett energivärde som motsvarar energibehovet för ugn 301, dvs. 513 GWh. Användning av metangas istället för gasol i ugn 301 medför både lägre bränslekostnader och lägre CO2-utsläpp för SSAB. Då all koksgas, och följaktligen all metangas, redan förbrukas på SSAB i Luleå på ett eller annat sätt så innebär det att CO2-utsläppen som kommer från en eventuell eldning av metangas i Borlänge redan är inräknad i SSAB:s utsläpp av CO2, därmed beror de lägre CO2-utsläppen enbart på minskningen av gasolanvändandet. Årligen skulle SSAB minska sina CO2-utsläpp med ca 120 000 ton. Enligt Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) kostar utsläppsrätter för CO2 kring 180 kr/ton, för SSAB resulterar detta i en kostnadsminskning för utsläppsrätter med nästan 22 Mkr/år. Efter samtal med både AGA Gas AB och Air Liquide visade det sig att det inte finns några självklara metoder för hur en separering av metangasen skulle gå till då ingen av dessa företag har liknande befintliga anläggningar. Men den teknik som är bäst tillämpad för detta ändamål är PSA (Pressure Swing Adsorption) och absorptionsteknik. Anledningen till att dessa metoder är bäst lämpade är att det dels är en väl beprövad teknik för uppgradering av biogas i Sverige, vidare om man tittar på förutsättningarna på SSAB i Luleå, gällande gassammansättning och storleken på gasflödet, visar det sig att dessa metoder är bäst lämpade sett till både ekonomi och önskad renhet av metangasen. Att det inte finns befintliga anläggningar för metanseparation från koksgas gör att det är svårt att estimera en kostnad för separation och kondensering av metangas. Utifrån detta bestämdes att man ska titta på vad en sådan anläggning får kosta om man räknar på tre olika pay-off tider (tre, sju och tio år). Beräkningarna är baserade på att SSAB får betydligt lägre bränslekostnader vid användning av metangas istället för gasol. Årligen skulle SSAB:s bränslekostnaderna minska med ca 133 Mkr. Baserat på denna minskning så skulle de tillåtna anläggningskostnaderna för respektive pay-off tid bli 222 Mkr, 535 Mkr och 770 Mkr. Enligt SSAB så brukar en investering i den här storleksordningen kräva en pay-off tid på tre år. I det fallet så skulle en anläggning för separation och kondensering av metangas få kosta kring 220 Mkr. I denna kalkyl är inte kostnadsminskningen för utsläppsrätterna inräknade. Om man inkluderar dem skulle det innebära en ökning av den tillåtna anläggningskostnaden. 2005 bildades koksgas till ett energivärde av 1726 GWh och SSAB förbrukade 1358 GWh och externa företag förbrukade 334 GWh, resterande mängd facklades bort. Efter separation av 513 GWh metangas återstår det gas till ett energivärde av 1213 GWh, denna gas är en blandning av koksgas och tailgas och har ett värmevärde på ca ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Potentialen för alternativ användning av processgaser vid SSAB i Luleå

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Potentialen för alternativ användning av processgaser vid SSAB i Luleå
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30338 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×